Przedstawiciele PKS-u na sesji Rady Gminy

468
wyświetlenia

W środę 30 sierpnia w sali narad odbyło się XXXII posiedzenie rady gminy Kramsk. Na wstępie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawozdania z działalności wójta w okresie od 13 czerwca do 29 sierpnia br. Na wniosek przewodniczącego rady i ze względu na obecność na sesji przedstawicieli PKS-u zmieniono proponowany wcześniej porządek obrad. Po burzliwych dyskusjach udało się wypracować wspólną płaszczyznę do rozmów finalizujących ostateczne ustalenia i podpisania umowy pomiędzy Gminą a konińskim PKS-em.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg ważnych do normalnego funkcjonowania gminy uchwał, między innymi: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna –Grąblin; uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę oraz uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie.

We wnioskach i zapytaniach wysłuchano skargi pana Mariana Laskowskiego na działanie pana Józefa Nawrockiego związane z granicą sąsiadujących działek.

źródło: gminakramsk.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ