Projekty Ekonomika – Konferencja o uzależnieniach

1431
wyświetlenia

We wtorek , 29 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych  odbyła się  konferencja podsumowująca dwa kolejne projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Razem Warto”, działające w szkole.

Uzależnienie przecież nie JA! 

Omawiane podczas konferencji projekty to „Uzależnienie przecież nie JA!” – projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka a Ty”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, oraz – projekt „Jestem Eco…” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektów służyły uczniom  szkół, zaczynając od tych najmłodszych, z zerówek,  poprzez szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne aż do ponadgimnazjalnych.

Stowarzyszenie „Razem Warto” stara się dostosować zakres swoich działań do aktualnych potrzeb i problemów młodych ludzi.

Szkoła aplikując o środki, dokonywała analizy i diagnozy potrzeb młodzieży z własnego środowiska, aby pomóc w rozwoju pasji i zainteresowań.

W trosce o uczniów – Stowarzyszenie „Razem warto” wypracowało sposób na przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, które stanowią obecnie poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży. Współpracując z policją, współrealizowano ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, ukierunkowany na upowszechnianie i promowanie mody na życie wolne od przemocy i uzależnień.

Głównym celem programu było poszerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Chodziło przede wszystkim o zmianę postawy młodzieży wobec stosowania używek. Aby cel ten zrealizować, podjęto intensywne działania, które służyły nabywaniu umiejętności interpersonalnych i asertywnych. Próbowano też pokazać, jak ciekawie i bezpiecznie można spędzać wolny czas – wolny – również od niebezpiecznych i ryzykownych używek oraz substancji. W ramach dobrych przykładów zorganizowane były zajęcia z samoobrony, wycieczki krajobrazowo-turystyczne do Kórnika i Gołuchowa oraz spotkania wieczorne – „Noc profilaktyki”, wzbogacane o treści edukacyjne z dziedziny kultury, historii czy przyrody.

Do realizacji projektu wykorzystano kampanie rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. „Wyhamuj w porę” czy „.Niebotak”.

Jestem ECO

Drugim przedsięwzięciem był projekt pod tytułem: „Jestem ECO” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To projekt ważny, bo od świadomości ekologicznej nas wszystkich, ale przede wszystkim ogromnej rzeszy młodych ludzi, zależy przyszłość naszej planety. Troska o środowisko jest czynnością niezbędną dla przetrwania ludzkości i dlatego edukacja ekologiczna pełni tak ogromną rolę w wychowywaniu.

Ekologia obejmuje zagadnienia ciągle aktualne i ważne dla naszego życia. Działania związane z jej promocją powinny być ciekawe i inspirujące, powinny zajmować i rozbudzać wyobraźnię młodych  ludzi. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowano interesujące wykłady i prelekcje, konferencje, warsztaty artystyczno-ekologiczne oraz wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Szkoła postarała się, aby młodzież umocniła swoją więź z naturą nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy związanej z ekologią, ale przede wszystkim poprzez uświadomienie wartości przyrody, ukazanie jej bogactwa i różnorodności oraz doświadczanie piękna otaczającego nas świata. Uczyliśmy młodzież postawy szacunku dla własnego zdrowia i życia oraz odpowiedzialności za życie wszystkich innych obecnych w naszym wspólnym środowisku. Podejmowane przedsięwzięcia potwierdziły, że obserwacja natury i odczucia estetyczne związane z przeżywaniem jej piękna, mogą motywować do aktywnych działań związanych bezpośrednio z ochroną przyrody.

Mam ogromną nadzieję, że te ważne projekty, których realizację dziś podsumowujemy, przyczynią się do utrwalenia w naszych podopiecznych poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, ale i współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Dziękuję – przedstawicielom policji, kierownikom wydziałów ochrony środowiska naszego miasta i powiatu,  dyrektorom  placówek oświatowych i wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację naszych projektów, a przede wszystkim moim pracownikom. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność dla naszych szanownych gości za przybycie i poświęcenie nam czasu. Doceniamy, że zechcieliście Państwo wspólnie z nami pochylić się nad problemami współczesnej młodzieży oraz razem z nami cieszyć się z faktu, że kolejna grupa młodych ludzi tak intensywnie zaangażowała się w promowanie mody na życie wolne od przemocy i uzależnień oraz zgodne z naturą – podziękowała na koniec konferencji dyrektor Irena Grzeszczak.

Red.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ