Prawie półtora miliona dla ZSP Zagórów z UE

1486
wyświetlenia

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie realizuje 3 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna suma dofinansowania dla szkoły z UE to 1 477 778,52 złotych.

Projekt pt. „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” w ramach programu Erasmus+ realizowany jest od 15.11.2016 do 30.06.2018 W projekcie uczestniczy 32 uczniów Technikum Obsługi Turystycznej oraz 32 uczniów Technikum Geodezyjnego. Uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej odbyli miesięczną praktykę w Hiszpanii w czerwcu 2017 i na przełomie września – października 2017, natomiast 16 osobowa grupa Technikum Geodezyjnego na praktykach 2-tygodniowych przebywała w Hiszpanii w maju 2017. Kolejny wyjazd na praktyki dla 16 uczniów Technikum Geodezyjnego planowany jest w kwietniu 2018 roku. Dofinansowanie projektu z UE: 601 963, 47 zł

Kolejnym projektem realizowanym przez naszą szkołę jest projekt pt.: „W kierunku Paideii”. Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Głównym celem projektu jest: podniesienie wiedzy i kompetencji 115 uczniów liceum i technikum, poprzez udział w zajęciach dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego, podniesienie wiedzy i kompetencji 6 nauczycieli poprzez udział w kursach oraz poprawa warunków dydaktycznych w szkole poprzez doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz materiały szkoleniowe. Realizacja zaplanowanych działań w projekcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby Placówki oraz przyczyni się bezpośrednio do podniesienia jakości kształcenia ogólnego. Dofinansowanie projektu z UE: 163 492,03 zł

Trzecim realizowanym projektem jest „Akademia zawodowców”. Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie i zdolności do zatrudnienia 142 uczniów (99Mi43K) szkoły w okresie od 02.09.2016 do 31.08.2018 poprzez wysokiej jakości doradztwo zawodowo-edukacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami ze SSE, doposażenie pracowni informatycznej, geodezyjnej, turystycznej i ZSZ oraz objęcie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych praktyką u pracodawców. W ramach projektu przewidziane jest nawiązania współpracy z pracodawcami ze SSE. Każdy uczeń jest objęty wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego, a także zgodnie z IPD warsztatami wzbogacającymi wiedzę i kompetencję zawodową, część uczniów bierze udział w kursach podnoszących uprawnienia zawodowe oraz stażach wykraczających poza zakres kształcenia zawodowo-praktycznego. Projekt w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby szkoły, uczniów i nauczycieli, wskazane w jej diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący. Dofinansowanie projektu z UE: 712 323,02 zł

red. Sylwia Roszak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ