Prawie 250000 zł z PEFRON dla powiatu

686
wyświetlenia

Przedstawiciele powiatu słupeckiego Czesłąw Dykszak i Andrzej Bernat, 25 lipca 2019 w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu podpisali dwie umowy na łączną kwotę dofinansowania PFRON dla powiatu słupeckiego 241.760,77 zł.

Przedmiotem pierwszej umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON dwóch projektów, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, G:

W ramach obszaru B programu: „Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy)”, wykonanego w terminie 01.07-30.08.2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 14.046,77 zł (wkład własny powiatu 14.046,77 zł) i zostanie przeznaczona na dostosowanie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych,
W ramach obszaru G programu: „Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy”, wykonywanego w terminie 01.07-31.12.2019 r. Kwota dofinansowania wynosi 13.607,00 zł i zostanie przeznaczona, jako dodatkowe środki, na rehabilitację zawodową.

Przedmiotem drugiej umowy jest realizacja, przez powiat słupecki, „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B,D. Beneficjentami projektu są:

– WTZ Babin – zostanie zakupiony samochód (9-osobowy); wkład własny powiatu 60 tys. zł – dofinansowanie PFRON 70 tys. zł

– WTZ Michalinów – zostanie zakupiony samochód (9-osobowy); wkład własny powiatu 69.217,00 zł – dofinansowanie PFRON 70 tys. zł

– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie Oleśnickim – zostanie zakupiona platforma dla osób niepełnosprawnych; wkład własny powiatu 37.054,00 zł; dofinansowanie PFRON 74.107,00 zł; inne źródła 37.054,00 zł.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ