Pożegnanie online Absolwentów słupeckiego Zespołu Szkół Zawodowych!

648
wyświetlenia
Na zdjęciu dyr Stanisław Marek Kłaniecki

24 kwietnia o godzinie 14.00 w ZSZ odbyło się „Pożegnanie Absolwentów”, co prawda inne niż zazwyczaj, bo pozbawione uroczystej części artystycznej, pamiątkowych zdjęć oraz różnych elementów tego wyjątkowego wydarzenia, ale zawierające przekaz płynących z serca gratulacji, podziękowań i serdecznych życzeń.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego pożegnał tegorocznych Absolwentów Technikum i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie transmisji online.
Czas pandemii koronawirusa spowodował, iż tegoroczni Maturzyści nie mogli uczestniczyć w tradycyjnym zakończeniu roku szkolnego.
Dyrektor Stanisław Marek Kłaniecki w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim tegorocznym absolwentom ukończenia szkoły, życzył udanego startu w dorosłość
oraz wiary we własne siły i umiejętności podejmowania właściwych wyborów.

Dyrektor podziękował: Absolwentom – za działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych; Rodzicom – za kilkuletnią współpracę, oraz za pełną wrażliwości i cierpliwości pracę wychowawczą i wspomaganie i rozwijanie tego, co w młodym człowieku najważniejsze, czyli pasji poznawania świata; Wychowawcom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom – za zaangażowanie i trud pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było uhonorowanie nagrodami Absolwentów wyróżniających się osiągnięciami. Opiekun semestru VI LO, Anna Hercyk, oraz wychowawcy klas czwartych Technikum, Krzysztof Szelążek klasa 4Tb i Krystian Derengowski klasa 4Tc, wygłosili przemówienia skierowane do swoich wychowanków i ich rodziców oraz imiennie wymienili nagrodzonych.
Wyróżnieni zostali:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne:
Irena Rumińska – za bardzo dobre wyniki w nauce
Mateusz Olęcki – za bardzo dobre wyniki w nauce
Natalia Nowakowska – za działalność na rzecz szkoły

Technikum
Klasa IV Tc
Anita Maciejewska – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
i działalność na rzecz wolontariatu
Krzysztof Żminkowski – za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
i aktywną pracę na rzecz szkoły
Marcin Nikiel – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Marcin Nowiński – za działalność na rzecz wolontariatu

Klasa IV Tb
Bartosz Glanc – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Damian Hyła – za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Łukasz Kujawa – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Bartosz Damian Nowak – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Damian Tomasz Nowicki – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Mateusz Popielarski – za dobre wyniki w nauce
Daria Przetakowska – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Tomasz Przybyła – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie
Daniel Kasznia – za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie

Dodatkowo, za aktywny udział w uroczystościach szkolnych oraz godne reprezentowanie szkoły w działaniach podejmowanych w ramach projektu
“Razem przeciw przemocy” wyróżnieni zostali:
Daria Przetakowska, Adrianna Przybylska i Szymon Kaczorowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ