Powiat pomoże firmie MOSTOSTAL WECHTA SA!

546
wyświetlenia

Mostostal Wechta Sp. z o.o. od 25 września 2018 roku znajduje się w procesie restrukturyzacji, którego zarządcą jest firma Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Celem przeprowadzanej restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości zakładu i ocalenie pozostałych miejsc pracy.

Pomocy znaczącemu lokalnemu pracodawcy udzielił też m.in. samorząd powiatowy. Na podstawie zawartej ugody Spółka uiszcza opłatę roczną za wieczyste użytkowanie za 2019 r. wraz z odsetkami w ratach w okresie od 31.01.2020 r. do dnia 01.08.2020 r. Niewykluczone, że niebawem jednak zostanie całkowicie pozbawiona kosztu w postaci opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów o powierzchni 23,5 ha za 2020 rok.

Opłata z tego tytułu za bieżący rok wynosi ponad 232 tys. zł, z czego 25% stanowi dochód powiatu. Ponieważ wartość należności przekracza 40 tys. złotych to Wojewoda Wielkopolski jest podmiotem właściwym do podjęcia decyzji o umorzeniu. Wcześniej wniosek musi też zaakceptować Zarząd Powiatu.

12 maja, na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Powiatu Słupeckiego podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

W pisemnym stanowisku Zarządu Powiatu czytamy:
“Wniosek należy uznać za uzasadniony. Umorzenie należności za użytkowanie wieczyste pozwoli spółce Mostostal Wechta Sp. z o. o. w restrukturyzacji regulować należności wynikające z zawartego z wierzycielami układu. Pomoże to również w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, co w konsekwencji oznacza utrzymanie miejsc pracy.
Należy wziąć pod uwagę nie tylko interes spółki, ale przede wszystkim interes publiczny. Zniknięcie z rynku przedsiębiorstwa jakim jest Mostostal Wechta Sp. z o. o. w restrukturyzacji, doprowadzi do wzrostu bezrobocia na terenie Powiatu Słupeckiego”

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ