Poszukują kadry do zajęć w SOSW

1212
wyświetlenia
????????????????????????????????????

Ogłoszenie o naborze kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach funkcjonowania OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.

W związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem wiodącego OŚRODKA KOORDYNACYJNO–REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO na terenie POWIATU SŁUPECKIEGO w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa), ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:
Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna (w tym surdologopeda, neurologopeda)
Fizjoterapia/ terapia ruchowa
Zajęcia z tyflopedagogiem
Zajęcia z surdopedagogiem
Terapia w zakresie integracji sensorycznej
Terapia z psychologiem

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.
Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.04. do 20. 12. 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. – Zapytanie ofertowe (3)
Oferty należy składać do dnia 22. 03. 2019 r., do godz. 14: 00.

Inf. Starostwo Powiatowe

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ