Porady prawne- Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS!

751
wyświetlenia

W wyniku zaistniałej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa przesyłam komentarze do aktualnie obowiązujących przepisów oraz porady prawne dla przedsiębiorców. Dziś informacja o odraczaniu składek ZUS. Informacje otrzymujemy z Kancelarii Radców Prawnych Janiny Nowaczyk z Poznania.

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczony został wzór wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Możliwość skorzystania z odroczenia płatności dotyczy przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:
– odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
– zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wzór wniosku znajdą Państwo pod publikowaną informacją.

Wniosek może zostać przesłany elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące. Wniosek może również zostać złożony w skrzynkach dostępnych w placówkach ZUS, bądź może zostać wysłany pocztą.
Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).
Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.
WAŻNE: w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (po uzgodnieniu z Komisją Europejską), odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy przez Państwo.

Z aktualnych informacji wynika iż Pakiet Ustaw „Tarcza Antykryzysowa”, który przewiduje odroczenie płatności ZUS dla przedsiębiorców, ma zostać rozpatrzony w trybie obiegowym przez Radę Ministrów w środę 25.03.2020 r., a następnie w czwartek 26.03.2020 r. zostać poddany obradom Sejmu.

Janina Nowaczyk
radca prawny

Wniosek odroczenie_uproszczony (2)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ