Ponad 300 tysięcy na oświatę w gminie Lądek

670
wyświetlenia

Gmina Lądek realizuje projekt “Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek”, na który wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz pozyskał środki unijne w wysokości 324 094,50 zł na trzy lata.

Program wsparcia obejmuje:

– Poprawę warunków dydaktycznych dla uczniów SP Ciążeń (Zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do osiągnięcia celów: w sumie 60 pozycji do pracowni matematycznej, przyrody i językowej (jest to jedynie uzupełnienie infrastruktury, która zostanie rozbudowana w ramach EFRR, gdzie zostały) zakupione niemal wszystkie środki trwałe).

– Wsparcie nauczycieli SP Ciążeń w ramach studiów podyplomowych/kursów i szkoleń

– Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych –

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. zajęcia logopedyczne
 3. zajęcia psychoedukacyjne
 4. zajęcia socjoterapeutyczne
 5. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
 6. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

– Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy – SP Ciążeń w formie kółek zainteresowań, zajęć rozwijających uzdolnienia

Warsztatowe wyjazdy edukacyjne dla wszystkich dzieci 110osób:

 1. Wizyta studyjna i zajęcia dodatkowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
 2. Warsztaty na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Ekonom. w Poznaniu
 3. Zajęcia na Wydziale Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu
 4. Warsztaty edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu
 5. Wyjazd edukacyjny do Stacji Ekologicznej w Jeziorach
 6. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie
 7. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Gołuchowie
 8. Warsztaty edukacyjne w Palmiarni w Poznaniu
 9. Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ