Podsumowanie programu „Miejskie Klimaty” w Słupcy

388
wyświetlenia

2 grudnia, w Sali Narad Urzędu Miasta w Słupcy, odbyło się spotkanie podsumowujące program Fundacji Veolia Polska i Pracowni Miejskiej pn. „Miejskie Klimaty”, objęty honorowym patronatem Burmistrza Michała Pyrzyka. Zaprezentowano na nim wyniki pracy z mieszkańcami i rozdano raporty.

Spotkanie otworzyła Agnieszka Kazimierska z Fundacji Veolia Polska. Przedstawiła główne obszary działań Fundacji, a także podziękowała mieszkańcom Słupcy za zaangażowanie w program „Miejskie Klimaty” i za wiele cennych wskazówek i pomysłów, które znalazły się w raporcie.
To, że Państwo zdajecie sobie sprawę z tych problemów, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, że jesteście ich świadomi, to już sprawia, że Słupca ma przewagę nad innymi miastami i jesteście o krok dalej od innych – mówiła.

Następnie głos zabrała Justyna Król z Pracowni Miejskiej, prezentując działania projektowe, które realizowane były na terenie Słupcy od maja, a na końcu przedstawiła rekomendacje dla miasta.
Jestem bardzo ciekawa, co te rekomendacje dla Was, zebranych tutaj dzisiaj oznaczają i które z nich uważacie za te najważniejsze, ale także najprostsze do wdrożenia – zagaiła zebranych na sali, prowokując mini debatę na temat przyszłości Słupcy.

W dyskusji na temat działań wspierających ochronę środowiska oraz adaptację miasta do zmian klimatu głos zabierali radni, urzędnicy, mieszkańcy, a także młodzież szkolna.
To fantastyczny program, naprawdę świetna robota. Wnioski są bardzo ciekawe, pozostaje nam zabrać się za pracę i wcielić to w życie – mówiła radna Ewa Czaplińska.
To ciekawy program, podobają mi się rekomendacje. Już wielokrotnie to powtarzałem w jego trakcie, więc powtórzę na końcu: najważniejsza jest edukacja. Od tego wszystko się zaczyna. Cieszę się, że w rekomendacjach znalazł się punkt o wykorzystaniu potencjału młodzieży – skomentował Mariusz Król, kierownik Referatu oświaty i rozwoju lokalnego.

Zebrana na sali słupecka młodzież ze szczególnym entuzjazmem przyjęła propozycję, by w oparciu o szkoły zbudować Miejskie Laboratoria Innowacji. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy przyznawali, że chętnie zaangażują się w budowanie przyszłości miasta, co ucieszyło wszystkich zebranych.
Raport podsumowujący program „Miejskie Klimaty” odebrał w imieniu burmistrza Pyrzyka jego zastępca, Jacek Szczap. Został on wręczony również pozostałym uczestnikom spotkania w Urzędzie Miasta, a w wersji elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej programu – www.miejskieklimaty.pl.
***
Więcej o programie „Miejskie Klimaty”
Program „Miejskie Klimaty” to innowacyjna propozycja dla samorządów i mieszkańców miast dedykowana adaptacji miast do zmian klimatu. Przez ostatnie miesiące program Fundacji Veolii Polska i Pracowni Miejskiej w angażujący sposób dostarczał mieszkańcom i mieszkankom Zamościa wiedzę i narzędzia niezbędne do przygotowania miasta na zmiany klimatu. Badał też ich nastawienie do zmian klimatu i szukał ścieżek rozwoju, które są najbardziej akceptowalne dla lokalnej społeczności. Efektem prowadzonych warsztatów, konsultacji i rozmów z mieszkańcami są foresighty miejskie, czyli możliwe scenariusze rozwoju miasta, a także analiza gotowości miasta na zmiany klimatu, które dostępne są pod adresem: www.miejskieklimaty.pl
Program “Miejskie Klimaty” objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamościa.

O organizatorach

Partner i inicjator programu:
Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem “Współpraca w dobrym klimacie” realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, wspiera także inicjatywy edukacyjno-oświatowe. Więcej na: fundacja.veolia.pl

Koordynator programu:
Pracownia Miejska to firma specjalizująca się w prognozowaniu przyszłości miast. Od czterech lat realizuje foresighty dla samorządów w Polsce i za granicą w oparciu o autorską metodę, która charakteryzuje się dużym naciskiem na włączanie mieszkańców i biznesu w tworzenie scenariuszy rozwoju miast oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań. Foresighty te realizowane są pod wspólną marką “Miasta 2050”. Przeczytaj więcej na www.pracowniamiejska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ