Podpisano umowę na odbiór odpadów w gminie Lądek

357
wyświetlenia

W środę, 23 grudnia 2020 roku, w Urzędzie Gminy w Lądku, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Lądek”.

W spotkaniu z ramienia Wykonawcy – WM Wiatrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi 22, 63-308 Gizałki uczestniczyła Karolina Lehmann – Prezes Zarządu, natomiast z ramienia Gminy Lądek – Wójt Gminy Artur Miętkiewicz.
Termin realizacji przedmiotu umowy to 4 stycznia 2021 – 31 grudnia 2022.
Łączna wartość zamówienia wynosi 792 360,66 zł brutto i jest równa ilości [Mg] odebranych i transportowanych opadów niesegregowanych oraz ilości [Mg] odpadów segregowanych, pomnożonych przez cenę jednostkową netto za odbiór i transport poszczególnych odpadów komunalnych, powiększone o należny podatek VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ