PiS PiS-owi wilkiem?-Sesja Rady Powiatu

1368
wyświetlenia

XVII sesja Rady Powiatu odbyła się pod hasłem 4 konkretnych tematów i została prawie całkowicie zdominowana przez Andrzeja Kasprzyka, radnego z ramienia PiS. Trudno wyłowić poszczególne wątki burzliwych miejscami dyskusji, ponieważ starostowie i radni wypowiadali się z reguły na wszystkie tematy jednocześnie. Najciekawsze w sesji jest, że w dyskusjach występował PiS przeciw PiS-owi.

Jak wspomnieliśmy radni mówili tego dnia o wszystkim, co nie znaczy, że o niczym. Charakterystyczne jest to, że cokolwiek by radni czy starostowie powiedzieli tego dnia do siebie, to żadna zaplanowana uchwała nie uległa zmianie. Publikując poniżej poszczególne wypowiedzi chcielibyśmy spróbować oddać państwu atmosferę panującą w naszej lokalnej, powiatowej polityce.
Tematami wiodącymi były: Odebranie dodatków nauczycielom, Rozbudowa szpitala, pieniądze dla Inżyniera kontraktu przy rozbudowie i problem dróg lokalnych.
Ponieważ radny Kasprzyk (PiS) zdominował sesję rozpoczniemy naszą relację od komentarza wicestarosty do jednej z początkowych wypowiedzi radnego Kasprzyka.

Dykszak zarzuca Kasprzykowi, że ma parcie na szkło

Martwię się panie radny pana niewiedzą. Pan mówi, że pan nie wie, że nie widział pan wyceny i wielu rzeczy pan nie zna. Po prostu pan nie chce znać. Zawsze miał pan udostępnione wszelkie materiały o które się pan zwracał. Z tego co sobie przypominam przeglądał pan materiały dotyczące wyceny budynku dializ. Po prostu ma pan jeden swój cel. Jest mi bardzo przykro, że jest pan bardzo aktywny przed kamerami. Kiedy wszyscy pana słyszą ubiera się pan w strój trybuna ludu i pokazuje pan jaki pan jest dobry i dba o dobro wyborców. Pan nigdy nie ma czasu, żeby przyjść i na roboczo przeanalizować pewne rzeczy, jak je rozwiązać. Prace nad budżetem trwają w lipcu, sierpniu, wrześniu. Gdzie pan wtedy był? A teraz udaje pan wielkiego bohatera. I proszę nas nie poniżać, tym, że tylko panu zależy na właściwej gospodarce.

Gałan strofuje wicestarostę

Mój apel jest taki. Ponieważ wątpliwości radnego Kasprzyka dotyczyły zapisu i kwoty wpisanej do wieloletniej prognozy finansowej proszę abyśmy skupili się wokół problemu, który wskazał radny Kasprzyk. Jednocześnie apeluję, żeby nasza  dyskusja nie była powodowana personalnymi argumentami, bo będę musiał ta dyskusję przerwać i przejść do głosowania. Nie chciałbym być traktowany jako antydemokrata, który odbiera głos. I to zawsze się dzieje w okolicach świąt. – Gałan.

Kasprzyk odbija piłeczkę

Na tej sali, z całym szacunkiem dla Czesława Dykszaka, jesteśmy wszyscy równi. Mam pełne prawo do odmienności poglądów. Z racji tego, że jest pan ode mnie osobą starszą to mnie wypada być grzecznym. Wracając do posiedzeń komisji budżetowej pragnę przypomnieć, że próbowałem podjąć dyskusję na temat innego sposobu rozwiązania problemu budynku dializ z pominięciem sprzedaży. I to niestety nie wyszło. Tak się okazało, że w komisji budżetowej jest teraz 5 a nie 4 członków i jest łatwiej przegłosowywać. I jest to strata czasu, żeby w komisji próbować przekonywać skoro jedynym forum, na którym możemy dalej rozmawiać jest sesja i radni. Ja określiłem się od samego początku, że jestem przeciwko sprzedaży budynku  dializ. Mówiłem o tym od początku więc uważam, że tu zachodzi daleko idąca rozbieżność pomiędzy tym co zostało powiedziane a stanem faktycznym. Ja tylko pytam, czy sztuczna nerka została już  wykupiona, bo padło stwierdzenie, że całość jest już wykupiona przez nas i przygotowana do sprzedaży? A dokumentu wyceny budynku nigdy nie miałem w rękach.

Własnością powiatu jest budynek, nie sztuczna nerka, czy stacja dializ. 1,300000 zł zostało zapłacone firmie Fresenius za nakłady poniesione na wybudowanie tego obiektu na działce należącej do powiatu, a będącej w trwałym zarządzie SP ZOZ. Zamierzamy sprzedać budynek z kwotę minimalną około 4 mln złotych – Bartkowiak

Stawki dzierżawy za budynek dializ są indywidualne i są objęte tajemnicą handlową – dyr. SP ZOZ Spachacz

Bartkowiak zarzuca Kasprzykowi populizm

Radny Kasprzyk nie zechciał wziąć udziału w konsultacjach, które Zarząd Powiatu odbył ze wszystkimi radnymi. Uzgodniliśmy nie tylko listę inwestycji drogowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie, ale też kolejność realizacji tych dróg. Radnego Kasprzyka na tych konsultacjach nie było, ale oczywiście ma czas na to, żebyśmy rozmawiali jeszcze przez 6 godzin na temat tych problemów, które zdarzą mu się i  przyjdą mu do głowy w tym momencie, ponieważ jest kamera na sali i to teraz słuchają wystąpienia radnego Kasprzyka jego wyborcy, którzy oczywiście zobowiązali go do tego, żeby bronić ich interesów. My jesteśmy od tego, żeby interesy wszystkich mieszkańców powiatu był równomiernie reprezentowany. Droga ze Słupcy do Zagórowa będzie traktowana jako droga priorytetowa. W przyszłym roku chcemy zaktualizować dokumentację już istniejącą, dotyczącą remontu odcinka z Lądu do Jaroszyna. Koszty tej inwestycji będą bardzo duże. Będzie dużo decyzji dotyczących spraw własnościowych w powiecie. Jest jeszcze kilka obiektów do sprzedania panie radny Kasprzyk i na pewno nie będziemy się wahać, żeby podejmować takie decyzje, kiedy będziemy potrzebować pieniędzy na środki własne, bez których nie jesteśmy w stanie złożyć wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych.

Kasprzyk konsekwentnie pyta i nie przejmuje się dokuczaniem kolegów

Bardzo dziękuję panie starosto za ten aspekt medialny. Każdy kto mnie zna wie, że o to nie zabiegam. Ale skoro taki jest pana odbiór no cóż… Mam sposobność to zadaję pytania i będę zawsze tak robił, dopóki będę radnym.
Zatem zapytam, jaka jest wielkość dzisiaj nakładów na szpital. Minął  15 grudnia, rozumiem, że wstęga otwarcia nowego budynku szpitala została przecięta. Nie uczestniczyłem niestety w jej przecinaniu. Pewnie mi się coś pomyliło jak przy tych drogach. Przy tych drogach też nie kojarzę, żebym był zapraszany, czy zawiadamiany w tych sprawach. Ale mniejsza. Proszę mi powiedzieć precyzyjnie ile zostało zapłacone za szpital, ile mamy nierozliczone. Dziś mamy 27 grudnia, czyli rozumiem, że wstęga została przecięta na nowej części obiektu szpitala.
I drugie pytanie. Ile w 2019 zostało wypłacone Inżynierowi Kontraktu i ile jeszcze przewidujemy płacić inżynierowi kontraktu w 2020. Kiedy mamy zadać to pytanie, czy szpital zostanie oddany, czy nie? Jeżeli są dla Inżyniera Kontraktu przeznaczone kolejne pieniądze to  proszę mi powiedzieć jaka to jest kwota.
I trzecie pytanie dotyczy oświaty. Subwencja oświatowa z tego co sprawdziłem pokrywa nasze potrzeby bez 100 tys. zł. Skąd zatem ten brak pieniędzy na oświatę, o którym dowiedziałem się na komisji budżetowej? Jeżeli zatem zabieramy nauczycielom to zreformujmy też siebie i niech powstanie w starostwie Centrum Usług Wspólnych.
Zabranie nauczycielom 200 tys złotych i zmiana regulaminu wynagrodzeń to jest pudrowanie nosa. Tych nauczycieli, którzy pracują z niepełnosprawnymi można postawić na każdym stanowisku natomiast odwrotnie nie da się. Oszczędności mamy rzędu około 200 tys zł., pytam czy zatem warto ten ruch wykonywać? – Kasprzyk.

Koszty rozbudowy szpitala są przewidziane na 28 mln zł. Zapłacone jest 21,245.485 zł. Mamy zabezpieczone środki na całą kwotę. Obecnie czekamy kiedy spłyną faktury od wykonawcy, które muszą być zweryfikowane przez inżyniera kontraktu. Jeżeli chodzi o kwoty do wypłacenia dla Inżyniera Kontraktu, których dokonuje szpital może pan dostać na piśmie w ciągu 7 dni – Czesław Dykszak.

Bartkowiak dziękuje PSL z kulturę polityczną

Chciałbym na wstępie podziękować radnym z PSL, ze poważnie podeszliście do uchwalenia budżetu. Bo to nie byłaby dobra sytuacja gdybyśmy jechali z niepewnością przez cały styczeń. Jest to przykład, że możemy dobrze współpracować i z naszej strony możecie państwo spodziewać się rewanżu.
Jeżeli chodzi o uwagi radnego Kasprzyka. Oszczędności na dodatkach nauczycieli głównie SOSW, to nie jest łatwa decyzja. Środki, które otrzymujemy w ramach subwencji nie wystarczą na to, żeby spiąć budżety wszystkich powiatowych szkół i instytucji oświatowych. ( A radny Kasprzyk mówił że brakuje tylko 100 tys zł.- kto kłamie?) Przypomnę, że z subwencji nie jest finansowany MOS, ale czy mamy likwidować MOS bo szukamy oszczędności? Nie dlatego chwalimy się osiągnięciami naszych sportowców w ramach corocznych gali, żebyśmy teraz roztrwonili wieloletni dorobek. W tym przypadku ważniejsza dla nas jest możliwość realizowania rozwoju sportowego.
Jeżeli chodzi o powstanie Centrum Usług Wspólnych, o którym radny Kasprzyk wspomniał. Przymierzał się do tego już poprzedni zarząd powiatu. Czy będziemy się przymierzać do stworzenia CUW nie wiem. Z punktu widzenia finansowego byłoby to korzystne, ale na pewno byłby to dramat dla kilkunastu osób zatrudnionych przy obsłudze księgowej i kadrowej placówek oświatowych. Jeżeli się okaże, że większość tych osiągnie wiek emerytalny to być może w połowie tego roku zdecydujemy się na taki wariant. Na pewno nie będziemy tego czynić pochopnie. Oszczędności na nauczycielach z SOSW – Bartkowiak.

Kasprzyk chce konkretnych kwot – Dykszak zapomniał

Poza regularnym wypłacaniem należnej Inżynierowi Kontraktu jest jeszcze bonus, czyli kwota gwarantowana z tytułu zakończenia zależna od wartości inwestycji. Proszę o podanie tej kwoty. Pan Dykszak jest odpowiedzialny za nadzór – Kasprzyk.

Po prostu nie pamiętam tej kwoty i w tej chwili jej panu nie powiem. Poza tym nie wiem, czy należałoby ją publicznie ujawniać. W najbliższym czasie panu osobiście odpowiem. Na pewno nie przekracza 60 tys zł. – Dykszak.

Wypowiedzi zebrał Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ