ONKO-DZIEŃ – konferencja ph. „Bądź świadom”

483
wyświetlenia

8 października, w auli ZSM w Słupcy, Stowarzyszenie ds. Walki z Chorobami Nowotworowymi i Chorobami Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka zorganizowało ONKO-DZIEŃ – konferencję ph. „Bądź świadom”.

W programie konferencji prelekcję nt. czynników środowiskowych wpływających na powstawanie nowotworów oraz czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy, wygłosiła Agnieszka Dybała-Kamińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, dyrektor PSSE w Koninie. Małgorzata Rosołowska – diagnosta laboratoryjny SP ZOZ w Słupcy mówiła o roli badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób nowotworowych.
Zaproszenie na tę prozdrowotną konferencję przyjęły także kobiety z Konińskiego Klubu Amazonek z prezes Elżbietą Zadrzycką. Amazonki przygotowały fantomy piersi i prowadziły naukę ich samobadania.
Starosta słupecki Mariusz Roga objął honorowym patronatem to wydarzenie. Mówił o nieocenionej roli wolontariuszy, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym.
Po konferencji jej uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia konsultacji lekarskich z pulmonologiem Piotrem Szafarkiem, gastroenterologicznych z Piotrem Ziembickim a także konsultacji dermatologicznych z Ewą Machowiak-Sęk. Rozdawane były również bony upoważniające do wykonania bezpłatnych badań laboratoryjnych: PSA, CEA, kał na krew utajoną oraz badania RTG klatki piersiowej.

Inf i Fot Starostwo Powiatowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ