Ogłoszono konkurs na dyrektora ZSP Zagórów

1374
wyświetlenia

W poniedziałek,  24 lipca po złożeniu przez dyr  Marka Kujawę pisma o rozwiązanie stosunku pracy, Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i spełnia odpowiednie wymagania. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy w biuletynie informacji publicznej w zakładce Ogłoszenia i Komunikaty w rubryce Zarząd Powiatu.

Termin składania ofert mija 8 sierpnia o godzinie 15.30. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Konkurs ma być rozstrzygnięty do czwartku 31 sierpnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ