O przedszkolach miejskich z Michałem Pyrzykiem – wywiad

1490
wyświetlenia

Od kilku tygodni trwają rozmowy na temat przyszłości miejskich przedszkoli w Słupcy. Ponieważ rozpoczyna się rekrutacja do placówek postanowiliśmy zapytać burmistrza jak będzie wyglądał przyszły rok szkolny przedszkoli.

Dużo ostatnio mówiło się o przekazaniu przedszkola Jarzębinka w ręce prywatne, w związku z tym jak to przedszkole będzie funkcjonować w przyszłym roku?
W czasie rozmów dotyczących zagospodarowania budynku po byłym gimnazjum, kiedy z radnymi analizowaliśmy liczbę urodzeń w mieście, ilość dzieci w słupeckich przedszkolach, obecny stan miejskiej oświatowej bazy lokalowej, pojawił się pomysł dotycząca przekształcenia jednej z naszych placówek w przedszkole publiczne prowadzone przez operatora prywatnego, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem wybudowania przez niego na miejskim gruncie za jego pieniądze nowego budynku przedszkola. Była możliwość takiej inwestycji bez złotówki z budżetu miasta i dlatego z taką koncepcją zapoznaliśmy radnych i pracowników przedszkola. Wracając do pana pytania Jarzębinka będzie w przyszłym roku szkolnym funkcjonować na obecnych zasadach jako miejskie przedszkole.
Czyli żadnych zmian w funkcjonowaniu nie będzie?
Najogólniej mówiąc jako społeczność, i nie chcę tutaj dookreślać tego pojęcia, jeśli chodzi o edukację przedszkolną, nie dojrzeliśmy jeszcze do przeprowadzenia takich właśnie działań, jakie już dawno nastąpiły lub teraz mają miejsce w innych samorządach,. Czas pokaże, czy zaniechanie ich było słuszne, czy też pewne działania należało jednak mimo wszystko przeprowadzić.
Czy w przyszłym roku przedszkole Jedynka będzie przeniesione do budynku po gimnazjum, a jeżeli nie to od czego to jest uzależnione i czy jest szansa na to przeniesienie i ewentualnie kiedy?
W najbliższych dniach powołam zespół, w skład którego wejdą również dyrektorzy naszych przedszkoli, a którego celem będzie poszukiwanie środków na prace inwestycyjne i remontowe w naszych przedszkolach. Dotyczy to również pieniędzy na ewentualne przeniesienie Przedszkola Nr 1 do budynku po byłym gimnazjum. Od efektów prac tego zespołu zależeć będzie kiedy i jakie prace wykonamy.
Jak w efekcie ma wyglądać funkcjonowanie miejskich placówek przedszkolnych w przyszłym roku szkolnym?
W funkcjonowaniu miejskich placówek przedszkolnych w kolejnym roku szkolnym nie nastąpią większe zmiany. Jesteśmy w trakcie naboru do naszych przedszkoli, którego wyniki, czyli liczba dzieci zrekrutowanych, liczba oddziałów, określą nam dokładnie sposób ich funkcjonowania w najbliższej przyszłości.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ