Nowy Zarząd Związku OSP w Powidzu!

187
wyświetlenia

6 listopada odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Powidzu. Głównym celem obrad było wybranie Zarządu Związku na kolejną kadencję:

– Prezes – dh Jerzy Szczepaniak
– wiceprezesi –dh Maciej Majchrzak, dh Artur Duda
– komendant gminny, wiceprezes – dh Michał Orsztynowicz
– sekretarz – dh. Joanna Kaczyńska,
– skarbnik – dh Patryk Andrzejewski
– członek prezydium zarządu- dh Jakub Gwit
– członkowie: Czesław Dykszak, dh. Joanna Andrzejewska, dh Dominik Nawrocki, dh Adam Łykowski, dh Marcin Olesiński, dh Radosław Walda,

Komisja Rewizyjna:
– przewodniczący – dh Hubert Guzik,
– z-ca przewodniczącego – dh Wiesław Kaczmarek,
– sekretarz – dh Janusz Ostrowski

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: dh. Joanna Kaczyńska, dh Jerzy Szczepaniak, dh Michał Orsztynowicz, dh Maciej Majchrzak.

W obradach, poza delegatami z OSP Powidz Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatkowie I OSP Ostrowo brali udział: poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski prezes Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Poznaniu dh Eugeniusz Grzeszczak, dyrektor biura Posła na Sejm RP Zbigniew Dolata Wojciech Szymczak, wicestarosta słupecki Czesław Dykszak, Komendant PSP Zbigniew Rzemyszkiewicz, z-ca komendanta Robert Brzymyszkiewicz, dyrektor Dom Kultury w Powidzu Robert Czechorowski, prezesi oddziałów gminnych powiatu.

Dokonano podsumowania działalności w mijającej kadencji.

Była mowa o projekcie ustawy dot. OSP , gdzie mowa m.in. o dodatku emerytalnym dla druhów czy stwarza się możliwości przeszkolenia na prawo jazdy na pojazdy pow.3.5 t kierowców przez PSP.
W imieniu samorządu podziękowałem za działalność w wielu obszarach spraw: ratowniczą, zaangażowanie w akcję szczepień, wsparcie przy lokalnych wydarzeniach. Wspomniałem o pełnej gotowości wsparcia działań służących pozyskaniu nowych druhów. Od 2022 r. wspólnie z radnymi, planujemy o 35% zwiększenie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych.

Podziękowano dh. Stanisławowi Łukowskiemu z Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatkowie za długoletnią służbę (ok 60.lat!), w tym wiele lat jako skarbnik jednostki. Podziękowania ponownie trafiły też dla dh. Michała Nawrockiego kończącego służbę jako komendant gminny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ