Nowe poradnie przy SP ZOZ Słupca

1412
wyświetlenia

W środę, 21 sierpnia 2019 w Starostwie Powiatowym w Słupcy, na wniosek starosty, odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy, którego celem była propozycja rozszerzenia działalności SP ZOZ w Słupcy o kolejne dwie nowe poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. poradnię chorób wewnętrznych oraz poradnię pediatryczną.

Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na którego działalność uzyskano niedawno kontrakt z NFZ i propozycja utworzenia poradni chorób wewnętrznych oraz poradni pediatrycznej wpisują się w zaproponowaną wcześniej przez starostę słupeckiego wizję systematycznego rozszerzania działalności leczniczej SP ZOZ w Słupcy.
Nowe, proponowane poradnie są także odpowiedzią na wcześniejsze wnioski mieszkańców powiatu słupeckiego. Powstanie nowych zakresów działalności AOS (ambulatoryjna opieka specjalistyczna) umożliwi leczenie poszpitalne u lekarzy prowadzących wcześniejsze hospitalizacje.

Inf Powiat Słupecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ