Nowe możliwości dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych!

897
wyświetlenia
Fot. J. Kapturska

Dnia 30.04.2020r. na Sesji Rady Powiatu Słupeckiego, w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy została powołana Branżowa Szkoła II stopnia.

Jest to szkoła dla dorosłych o 2-letnim cyklu kształcenia na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, uzyskać dyplom zawodowy po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskać świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Branżowa Szkoła II stopnia kształci w kwalifikacjach dla zawodów:
1) technik pojazdów samochodowych,
2) technik mechanik ,
3) technik handlowiec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ