Nowa siła polityczna w powiecie słupeckim! – Stowarzyszenie Polska 2050!

462
wyświetlenia

Polska 2050 buduje swoje struktury w Słupcy. Agnieszka Łechtańska na czele Powiatu Słupeckiego Stowarzyszenia Polska 2050

Po wyborach prezydenckich tysiące wolontariuszy zaangażowanych w kampanię prezydencką Szymona Hołowni postanowiło stworzyć ruch obywatelski na rzecz Polski demokratycznej, praworządnej, zielonej i samorządnej.
Pierwszym filarem jest Stowarzyszenie Polska 2050. Przez rok istnienia powołano struktury w całej Polsce. Aktualnie jest to ponad 2150 członków, 26000 wolontariuszy w bazie (w Polsce i za granicą), 17 zarządów regionalnych. Wolontariusze są obecni i aktywni w większości powiatów naszego kraju. Zajmują się działalnością na rzecz społeczności lokalnych, zgodnie z dewizą, że mogą naprawiać Polskę za pomocą narzędzi partycypacji obywatelskiej. Podejmują szereg akcji m.in. ekologicznych, charytatywnych, prozdrowotnych, tzw. kontrakty obywatelskie oraz realizują projekty ogólnopolskie.
Drugim filarem jest Instytut Strategie 2050. Odpowiada za budowę programowej wizji Polski 2050. Gromadzi ekspertów na poziomie ogólnopolskim i koordynatorów regionalnych, których celem jest wypracowywanie założeń na sprawne funkcjonowanie państwa i rozwiązywanie konkretnych problemów na poziomie lokalnym.
Trzecim filarem jest działalność polityczna. Koło Parlamentarne Polska 2050 skupia Posłów i Posłanki – Hannę Gill-Piątek, Joannę Muchę, Tomasza Zimocha, Michała Gramatykę, Paulinę Hennig-Kloskę, Wojciecha Maksymowicza, Mirosława Suchonia oraz przedstawiciela w Senacie RP – Jacka Burego. Projekt polityczny będzie miał odzwierciedlenie na poziomie regionalnym. Aktualnie funkcjonuje Partnerstwo na Rzecz Samorządu Otwartego, kierowane przez Macieja Żywno, b. wojewodę podlaskiego oraz samorządowca. Są również powołane osoby, które będą odpowiedzialne za rozwój lokalnych struktur politycznych.
Największym kapitałem Polski 2050 są ludzie, którzy zgromadzili się wokół ideałów i nadziei, że zmiana w Polsce jest możliwa i za tę zmianę odpowiada każdy z nas i to już dziś.
“Niezmiernie miło jest mi przywitać w Stowarzyszeniu Polska 2050 Agnieszkę Łechtańską, która zdecydowała się dołączyć do nas i swoją pracą, doświadczeniem i zaangażowaniem, pomóc nam pracować dla wspólnego celu w Powiecie Słupeckim” – mówi dr Ewa Schädler, członkini wielkopolskiego Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050.
Agnieszka Łechtańska będzie reprezentować Polskę 2050 w Powiecie Słupeckim oraz odpowiadać za budowę i rozwój tamtejszych struktur.

Poniżej zamieszczamy krótki wywiad z Agnieszką Łechtańską:
Dlaczego zdecydowałaś się zostać wolontariuszką w Stowarzyszeniu Polska 2050?
Urodziłam się w Słupcy. Mieszkam i pracuję na terenie Gminy Słupca. Od lat działam w organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Zawsze wśród ludzi i dla ludzi, dla dzieci i osób potrzebujących. Podczas ostatnich wyborów samorządowych, w których ubiegałam się o fotel wójta Gminy Słupca, miałam niebywałą i ogromną przyjemność spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać na spotkaniach przedwyborczych. Każdego głosu wysłuchałam, każda rada, opinia, a nawet uwaga niosła za sobą nowe doświadczenia i chęć zmiany. Zmiany dziwnego i przestarzałego systemu, w którym dziś żyjemy.
Co znaczy być Liderem Powiatowym Polski 2050?
Blisko 40% poparcie dało mi chęć pracy dalej, aby przekonać pozostałą część mieszkańców do wspólnej próby dokonania zmian w naszym lokalnym środowisku. Tak naprawdę niewiele trzeba, aby organizować zbiórkę krwi, zabawek, odzieży czy nawet zbiórkę pieniężną. Wszystko zależy od nas samych i ludzi, z którymi się współpracuje. Od lat przyglądam się naszej lokalnej polityce. Najpierw jako dziennikarz lokalnych mediów, następnie jako urzędnik Starostwa Powiatowego w Słupcy, a teraz jako mikroprzedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą. I z perspektywy czasu da się zauważyć, że niektórzy lokalni działacze polityczni, po dojściu do celu, bardzo szybko zapominają dzięki komu mają to stanowisko. Mało, który z nich wraca, aby pomagać społecznie czy charytatywnie w swoim środowisku. Chce nadal pomagać i pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności powiatowej, gminnej i sołeckiej. Od Wyborów prezydenckich przyglądam się ruchowi Szymona Hołowni, czyli obecnie Polsce 2050, jego posłom, ich pracy oraz działaniom, jakie podejmują, np. ekologicznym czy prozdrowotnym, które również nie są mi obce. Widzę w ich działaniu cel i sens oraz to, że tu tak bardzo liczy się człowiek, że prawdziwym staraniem jest budowanie Polski demokratycznej, solidarnej i zielonej dla pokoleń. Chcę nadal pracować społecznie, gdzie centrum jest człowiek i jego potrzeby. Wielu z Was mnie zna. Mam nadzieję, że wielu też z Was w obecnej sytuacji politycznej naszego regionu zrozumie wesprze działania jako wolontariusz czy chociażby sympatyk Stowarzyszenia Polska 2050, do czego serdecznie zapraszam.
Dlaczego Polska 2050?
Pragnę poinformować, że rezygnuję z członkostwa w lokalnym Polskim Stronnictwie Ludowym, ale nie rezygnuje z potrzeb i spraw mieszkańców wsi. Podkreślam, że jestem mieszkanką Wsi, w której wychowywałam się i pracowałam w rodzinnym gospodarstwie ogrodniczym. Mam ogromny szacunek dla osób pracujących w gospodarstwach, z którymi się utożsamiam. Dostrzegając wartości i cele Polski 2050 postanowiłam zostać członkiem Stowarzyszenia Polska 2050 i z radością przyjęłam funkcję Lidera Powiatowego Polski 2050 na terenie Powiatu Słupeckiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ