Niezwykła lekcja historii w Kotuni

574
wyświetlenia

Szkoła Podstawowa w Kotuni zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Sto na Sto!” realizowanego we współpracy z Fundacją BGK – będącej Partnerem Strategicznym Projektu – z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach tegoż projektu, 4 października 2019 roku, w szkole odbyła się lekcja historii prowadzona przez Kajetana Rajskiego – redaktora naczelnego Kwartalnika ,,Wyklęci”, absolwenta prawa UJ, dziennikarza i publicysty. Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji politycznej w Polsce od momentu wybuchu II wojny światowej do okresu powojennego, w którym władzę w kraju przejęli komuniści. Wykład obejmował powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego, krótką historię przebiegu powstania warszawskiego i konsekwencje jego upadku oraz wprowadzenie w Polsce systemu komunistycznego po zakończeniu II wojny światowej.
Wykładowca, przy użyciu środków multimedialnych, przedstawił losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowiedział również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.
Drugą część prelekcji poprowadził Gabriel Kubacki. Podzielił się z uczniami wspomnieniami o swoim ojcu – Józefie Kubackim ps. “Wicher”, który był jednym z Żołnierzy Wyklętych.
Uczniowie starszych klas aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazując się dużą wiedzą historyczną. Najaktywniejsi zostali nagrodzeni zeszytami z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości”. Każdy uczeń otrzymał dwustronną ulotkę stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy oraz zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych. Księgozbiór biblioteki szkolnej również zasiliły numery Kwartalnika „Wyklęci” oraz zestaw książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ