Nastąpią utrudnienia w uzyskiwaniu stypendium?

526
wyświetlenia

Projekt uchwały jaką przygotował burmistrz, jeśli chodzi o stypendia dla uczniów szkół podstawowych zakłada kilka zmian. Jedna z nich to utrudnienie dla uczniów w staraniu się o stypendium.

Podczas obrad Rady Miejskiej, na ostatniej Komisji Oświaty, pracownik urzędu przedstawił radnym projekt uchwały odnośnie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy i miasta Witkowo. Sprawa okazała się o tyle problematyczna gdyż nowa uchwała przewiduje utrudnienia w przypadku starania się o stypendium.

Więcej roczników może uzyskać stypendium

Jak poinformowała pani urzędnik od przyszłego roku więcej roczników szkoły podstawowej może załapać się na stypendium burmistrza.

– W regulaminie proponuje się aby stypendium było przyznawane w klasach 6 do 8 szkół podstawowych oraz jeszcze dla uczniów klas gimnazjalnych. Warunkiem uzyskania stypendium jest osiągnięcie minimalnej średniej 5.0 z przedmiotów nauczania i najwyższej oceny z zachowania. Podtrzymuje się kwotę stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie– informuje Marzena Polak.

Większa średnia wymagana

Po jednej z obrad wcześniejszej komisji, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Witkowie zaproponowała, aby do uchwały dodać zapis o podwyższeniu średniej do ponad 5.0. Taki pomysł nie spodobał się radnym.

– Pani Jędrzejczak argumentowała swój wniosek tym, że w takim wypadku każdy uczeń, który uzyska średnią 5.0 powinien dostać stypendium– dodaje urzędnik.

Warto zaznaczyć, że na stypendium jest zawsze określona kwota w budżecie przyznawana odpowiednio na poszczególne szkoły. Dodatkowo wewnętrzna komisja w szkole ma ostateczne słowo jeśli chodzi o przyznanie stypendium uczniowi.

Radni dyskutowali

Jedna z radnych nie była pewna czy podniesienie średniej ponad 5.0 to dobry pomysł, ponieważ może być to krzywdzące dla innych dzieci. Urzędnik wyjaśniała, że obecnie uzyskać średnią 5.0 jest dużo łatwiej, ponieważ nauczyciel może wystawić ocenę celującą za opanowanie tylko programowej wiedzy, a nie jak to było kiedyś, wiedzy dodatkowej wykraczającej poza program.

Jednemu z radnych nie spodobał się również fakt, że burmistrz zaproponował w tym roku dodatkowy rocznik, który łapie się na uzyskanie stypendium. W poprzednim roku były tylko trzy roczniki. Inni radni nie byli przekonani co do wewnętrznej komisji w szkole, która ostatecznie wydaje werdykt komu przyznać stypendium. Stwierdzili, że może to spowodować „kolesiostwo” w przyznawaniu stypendium. Radni stwierdzili, że uchwała na obecnym stopniu jest niedopracowana, co może wywołać protesty wśród rodziców dzieci, dlatego postanowili przełożyć dyskusję nad jej treścią na wrzesień tego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ