Młodzieżowa Rada Gminy rozpoczęła pracę

1855
wyświetlenia

W czwartek, 17 września w gminie Strzałkowo oficjalnie powołano kolejny organ decyzyjny, którym jest Młodzieżowa Rada Gminy Strzałkowo. Młodzi radni ślubowali dzisiaj w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, iż -„… obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo będą wykonywać godnie, rzetelnie i uczciwie”.

Sala ślubów, w którym odbyło się pierwsze zaprzysiężenie młodych radnych pękała w szwach. Wśród gości, którzy przyglądali się świeżo upieczonym radnym znaleźli się m.in. dyrektorowie placówek, radni starszej rady gminy Strzałkowo, wójt gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński, z-ca wójta Lidia Śmidowicz, przewodniczący rady Kazimierz Pawlak oraz przewodnicząca komisji oświaty, kultury i sportu Beata Zimniewicz.

Pracę czas zacząć

Pierwsze zebranie rady poprowadził opiekun „młodej rady” Tomasz Synowiec, który na początku oświadczył, iż dołoży wszelkich starań, aby pierwsza sesja gminy Strzałkowo przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Następnie radni przystąpili do aktu ślubowania, w którym obiecali wywiązywać się ze swoich obowiązków mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży. Rada zamyka się w liczbie 15 osób. W jej skład weszli: Weronika Chmiel, Eryka Drabińska, Michał Gulczyński, Weronika Górska, Kinga Kowalska, Dominika Kujawa, Marta Marszałek, Patrycja Milczarek, Weronika Nowacka, Adrianna Przybylska, Rafał Przybylski, Kamil Sarnowski, Igor Walkowiak oraz Arkadiusz Zamiatała.

Następnie głos zabrał wójt gminy Strzałkowo:
Dzisiaj dokonuje się swego rodzaju dopełnienie historii, dlatego, że od wielu lat dyskutowaliśmy o tym, aby skład decyzyjny gminy Strzałkowo uzupełnić o to środowisko, które chce bezsprzecznie, kreatywnie korzystać z naszej wspólnej gminnej ojczyzny, ale również chcieliśmy, aby to środowisko miało dla samorządu gminy Strzałkowo bardzo wyraźny głos w dyskusji. Stąd podjęte działania o powołaniu młodzieżowej rady gminy, która jest w pełni reprezentatywna dla środowisk, bo i szkoły podstawowe, gimnazjum strzałkowskie, ZSP, a dzisiaj Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Mam nadzieję, że ta pełna reprezentacja w was radnych będzie dobrym głosem doradczym w imieniu środowisk dzieci i młodzieży gminy Strzałkowo oraz doradczym dla samorządu gminy Strzałkowo. Jestem głęboko przekonany, że te inicjatywy, którymi przyjdziecie do młodzieżowej rady, do pracy w ramach tej rady, ale również te podpowiedzi, które będą skierowane dla tych, którzy wykonawczo zajmują się realizacją potrzeb i zadań mieszkańców gminy Strzałkowo będą trafione, ale przede wszystkim będą spełniały oczekiwania was – młodych ludzi. Jestem przekonany, iż to uzupełnienie w tym systemie demokratycznym o młodzieżową radę gminy z jednej strony wy, jako młodzi będziecie się przygotowywać do pełnienia funkcji publicznych, ale z drugiej strony będziecie uczyć się jak ma wyglądać w demokratycznym społeczeństwie – mówił wójt gminy.
Ponadto wójt zapewnił, iż nie wycofuje się z wcześniejszych deklaracji, iż rada otrzyma 50.000,00 zł na zadania, które są związane z dziećmi, młodzieżą gminy Strzałkowo.
Dzisiaj potwierdzam, w budżecie 2016 roku będziecie mogli rozdysponować kwotę 50.000,00 zł. Ta deklaracja wcześniej złożona, musi być przez was wykonana. Do końca września jeszcze przed wami trudna praca. Budżet, wnioski do budżetu wpływają do końca września. Mam jednak wrażenie, że macie głowy pełne pomysłów i nie będzie z tym najmniejszego problemu. – dodał Dariusz Grzywiński.

Po tym przemówieniu oraz licznych gratulacjach, radni przystąpili do wyłonienia spośród siebie organu przewodniczącego, który składa się – tak jak w każdej innej radzie – z przewodniczącego, jego dwójki zastępców oraz sekretarza. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Arkadiusz Zamiatała, Weronika Chmiel oraz Dominika Kujawa. Następnie spośród siebie radni wybrali przewodniczącą, którą bezsprzecznie została Eryka Drabińska. Jej zastępcami zostali: Marta Marszałek oraz Adrianna Przybylska. Z kolei funkcję sekretarza objęła Weronika Nowacka.

Przed zakończeniem sesji, okazało się, iż radni mają już pierwszy wolny wniosek. Radny Michał Gulczyński wnioskował o utworzenie oficjalnego funpage Młodzieżowej Rady Gminy Strzałkowo.

(…)

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ