Miasto dofinansuje słupczanom wymianę źródeł ciepła

1749
wyświetlenia
Miasto dofinansuje wymianę i instalacje ekologicznego ogrzewania na terenie Słupcy, żeby zmniejszyć emisję CO2.

W 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu  ruszył program dotyczący pożyczek udzielanych na wymianę źródeł ciepła “PIECYK 2017”. Program cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Słupcy.

Mieszkańcy często prosili w Urzędzie Miejskim o informacje na ten temat. Jednak z informacji uzyskanych od WFOŚGW wynika, że program nie będzie kontynuowany w 2018. W związku z tym władze miasta chcą wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców Słupcy i jednocześnie zrealizować uchwalony 21 marca 2016 Program Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada redukcję emisji do atmosfery CO2.
Jak poinformował Michał Pyrzyk w przygotowaniu jest gminny program wymiany i instalacji ekologicznego ogrzewania na terenie miasta. Program najprawdopodobniej zostanie przedstawiony na najbliższej, kwietniowej Sesji Rady Miasta i będzie w nim określone dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Piotr Stróżyk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ