Laptop i 25 tabletów dla SP Drążna za udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020!

137
wyświetlenia

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej przystąpiła do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Dzięki zakwalifikowaniu się do niego nasza szkoła otrzymała narzędzia dydaktyczne takie jak: laptop i 25 tabletów oraz cyfrowe zestawy do wykonywania pomiarów środowiskowych.

Projekt jest zorientowany na nauki przyrodnicze, ćwiczenia badawcze w terenie i doskonalenie umiejętności tworzenia projektów. Zajęcia są realizowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych umożliwiających prowadzenie wykładów interaktywnych i wideokonferencji.
Szkoła w Drążnej realizuje podprojekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. Dzięki otrzymanym tabletom zespoły badawcze – uczniowie klas VI – VIII dokonywać mogą obserwacji, wykonywać pomiary i eksperymentować z wykorzystaniem technik komputerowych. Młodzi badacze wykorzystują TIK do przetwarzania, wizualizacji oraz analizy i interpretacji własnych wyników. Dzięki serwerowi mapowemu w końcowym etapie realizacji projektu dokonają zestawienia uzyskanych wyników. Efektem działań młodzieży będzie stworzenie fragmentu mapy dorzecza Warty, na której zostaną umieszczone informacje i punkty wcześniej ustalonych kategorii badawczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ