Słupca-Król przeciwny zmianom w budżecie! Kasprzyk sugeruje przeniesienie wydziału geodezji!

689
wyświetlenia

Radny Mariusz Król wyraził sprzeciw wobec zmian w budżecie powiatu słupeckiego, które dotyczą przesunięcia środku na remont pomieszczeń budynku geodezji. Poniżej zapis rozmowy radnego z starostą powiatu.

Radny Mariusz Król
Miałem nie miałem okazji zapoznać się z protokołem z posiedzenia zarządu powiatu w związku z uchwaleniem budżetu, ponieważ odbyło się niedawno. Jednak rozumiem wszelkie zmiany i działania związane obecnie z budżetem. Jednak nie rozumiem zmiany budżetowej i wprowadzenia nowego działania, które polega na przebudowie pomieszczeń w wydziale geodezji. Nie było mi to wcześniej wyjaśnione więc zgłaszam wniosek formalny o wycofanie tej zmiany z projektu budżetu, który został nam radnym przygotowany do przegłosowania.
Przychylam się jednocześnie do wniosku złożonego przez radnego Kasprzyka z prośba aby każda zmiana budżetowa była opracowywana na nowej uchwale. Po to, żebyśmy mogli eliminować między innymi takie przypadki przerzucenia jakiś dziwnych inwestycji w ramach zmian budżetowych.

starosta Jacek Bartkowiak
Jeśli chodzi o wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych na potrzeby Wydziału Geodezji, chcemy poprawić pomieszczenia przeznaczone dla obsługi klientów. Ma to się znaleźć w tych pomieszczeniach, które mają być wyremontowane kosztem tych środków, które proponujemy teraz przeznaczyć w budżecie.
Chodzi o przebudowę samych pomieszczeń i aluminiowej instalacji elektrycznej oraz przebudowę sieci teleinformatycznej. Z tą siecią elektryczną w starostwie jest niestety problem. Mamy ten problem nie tylko w budynku geodezji ale w tym gdzie dawniej były pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego.
W pomieszczeniach geodezji i komunikacji wciąż mamy aluminiową instalację elektryczną i tylko warunkowo dopuszczenie do użytkowania. To nie może trwać w nieskończoność. Jesteśmy zmuszeni pewne działania remontowe prowadzić na bieżąco. Staramy się to robić etapami, żeby nie były to duże kwoty.
W tym przypadku przebudowa instalacji elektrycznej wraz z rozbudową rozdzielni elektrycznej obejmują wymianę okablowania z aluminiowego na miedziane, montaż gniazd wraz z montażem opraw oświetleniowych i elektrycznych. Tutaj wartość brutto to jest 7000 złotych, przebudowa sieci teleinformatycznej 5227,52 złotych, Trzecia część to wykonanie robót budowlanych… To ma kosztować około 43000 złotych. Łączny koszt remontu to 56000 złotych i na ten cel chcemy przesunąć środki w budżecie.
Chodzi o to, żeby poprawić warunki pracy pracowników ale również stworzyć godne XXI wieku i starostwa powiatowego w Słupcy warunki obsługi klientów… Jeżeli państwo dostajecie te informacje szczegółowe zbyt późno, to mogę tylko wyrazić ubolewanie…

Wicestarosta Czesław Dykszak
Dziwię się panie radny, że tak pan stawia problem, że dla pana to zadanie jest czymś niezrozumiałym… Pan dobrze wie, że instalacje elektryczne dawno powinny być wymienione… W tej funkcjonowanie Wydziału Komunikacji czy geodezji jest zagrożone tylko czasowo. Jeżeli w najbliższym roku nie wymienimy tam instalacji BHP, to zamkną te pomieszczenia i będziemy musieli szukać pomieszczeń dla funkcjonowania Wydziału Komunikacji Geodezji…
Chcę dodać , że Wydział Geodezji przynosi jeden z największych dochodów dla starostwa powiatowego. Na dzisiaj mamy ponad 700000 złotych z usług tego wydziału. Chociażby z tego względu remont jest konieczny.

Radny Mariusz Król
Co do spotkań w zaciszu gabinetu panie wicestarosto spotkaliśmy się raptem 2-3 razy i nie chciałbym do tego wracać. Dziękuję.

Radny Andrzej Kasprzyk
Wsłuchując się w ten element wizji wykorzystania powierzchni związanej z Wydziałem Geodezji to myślę, że pora odważniej spojrzeć na to zagadnienie. Nie tylko w kontekście Wydziału Geodezji i pomieszczeń, które są niskie, gdzie obsługa klienta jest bardzo niekomfortowa. Spójrzmy na to troszkę horyzontalnie. Wyprowadźmy tą “geodezję” dokładnie do tego budynku, który mamy zamiar sprzedać. Tak samo wyprowadźmy PUP z budynku, który dzierżawimy za około 100000 złotych. Dlaczego tak nie zrobimy zamiast topić pieniądze w remont budynku, którego remontem nie zwiększymy.
Nie mam takiej wiedzy jak panowie w zakresie możliwości adaptacyjnych tego budynku przy Placu Szkolnym po dawnej “5-tce”., który chcemy zlicytować. Jest to miejsce gdzie jest dobry dostęp, w razie problemów z pandemią wydział byłby wyodrębniony. Mamy tam sposobność zrobienia wszystkiego jak chcemy i urządzić po swojemu.
W całości popieram słowa radnego króla. Zabezpieczmy większą kwotę i miejmy odwagę przygotować ten wydział do standardów XXI wieku. Ten wydział jest przygotowany bardzo profesjonalnie do obsługi swoich klientów, tylko nie mają warunków. Nawet jeżeli przeprowadzimy remont w starym budynku to sufitów nie podniesiemy. Tam trzeba uważać żeby sobie krzywdy nie zrobić. Pewnych schodów też tam nie przebudujemy, tych malutkich łazieneczek tam nie poprawimy. Tych budynków w żaden sposób nie rozciągniemy. Dlatego wnioskuję, żeby przenieść wydział do bardziej przestronnego budynku, którego w chwili obecnej chcemy się pozbyć.

Z wypowiedzi starosty powiatu wynika, ze ten piękny budynek można by uznać za makietę.

Starosta Jacek Bartkowiak
Trzeba mieć naprawdę dużo wyobraźni, żeby roztoczyć taka wizję jaka przedstawił radny Andrzej Kasprzyk odnośnie budynku po dawnej “5-tce”. Nie wiem czy państwo zdajecie sobie sprawę, że to jest dość estetycznie wyglądająca skorupa wewnątrz której znajduje się pusta przestrzeń. Tam nie ma ani stropów, ani instalacji elektrycznej, nie ma ogrzewania, nie ma nic. koszt adaptacji tego budynku na potrzeby PUP, według kosztorysu z 2010 wynosił 6 mln zł. Wtedy trzeba było wydać taką sumę… Tamten budynek pewnie można przystosować do potrzeb czy to Wydziału Geodezji bądź Komunikacji.
W pełni mogę się podpisać pod działaniami Mariusza Rogi i tamtejszego zarządu powiatu. Nie kalkulowało się pakować kilku milionów w tą inwestycję.
Nas stać na to, żeby doprowadzić do stanu używalności te budyni w obrębie dziedzińca przy budynku starostwa… Możemy sobie marzyć, że postawimy wspaniałą , nową siedzibę starostwa ale nie zdarzy się to ani w tej ani w następnej kadencji.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ