Król oczekuje od Gałana odwołania radnych Bobrowskiej-Bartkowiak i Niezbeckiego

2120
wyświetlenia

W czwartek 13 czerwca radny powiatu Mariusz Król wysłał pismo do przewodniczącego rady powiatu Piotra Gałana, w którym domaga się wprowadzenia uchwał na najbliższej sesji stwierdzających, że mandaty radnych Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak i Przemysława Niezbeckiego wygasły.

Według radnego, który w liście zamieszczonym poniżej powołuje się na przepisy prawa mandaty wymienionych radnych są nieważne i nie powinni oni już uczestniczyć w sesjach Rady Powiatu.
Poniżej treść listu radnego Mariusza Króla, w którym wyjaśnia na czym polega wygaśnięcie mandatów u wymienionych radnych:

5 KOMENTARZE

 1. SP ZOZ w Słupcy jako jednostka organizacyjna powiatu jest majątkiem powiatu. Niezbecki i Bobrowska – Bartkowiak mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. W ramach tej działalności wykorzystują mienie powiatu. Mają umowy o pracę. Pracują na mieniu powiatu, a to może być korupcjogenne.

 2. Część 1.

  W błędzie jest “Słupca. Konkretnie i tylko konkretnie” twierdząc, że mienie szpitala nie jest majątkiem powiatu ze względu na odrębną osobowość prawną szpitala. Jeżeli szpital jest mieniem powiatu, to czyim mieniem jest wszystko to, co znajduje się w szpitalu? Moim? Nie. Szpitala. A skoro szpitala, to powiatu. SP ZOZ w Słupcy jako jednostka organizacyjna powiatu jest mieniem powiatu. cdn…

 3. Część 3.
  Bez wątpienia ustawodawca konstruując przepis antykorupcyjny objął zakresem podmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkie formy działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek. cdn…

 4. Część 6.
  Radna Bobrowska – Bartkowiak i radny Niezbecki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonują działalność usługową na rzecz powiatu ( SP ZOZ w Słupcy jest jednostką organizacyjną powiatu ). Otrzymują za to wynagrodzenie. Nie jest istotne, że nie korzystają z żadnych nieruchomości czy ruchomości na zasadzie wynajmu. Ci radni korzystają z mienia powiatowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą poprzez to, że otrzymują wynagrodzenie z budżetu powiatu.

 5. OSK 1149/04 NSA

  II OSK 1701/10 NSA

  II SA/OI 171/10 WSA OLSZTYN

  III UK 192/13 SĄD NAJWYŻSZY

  II OSK 1642/18 NSA

  Przyjemnej lektury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ