Konkursu na dyrektora słupeckiego szpitala na razie nie będzie!

1395
wyświetlenia

Jeden z bardziej aktywnych radnych powiatowych Andrzej Kasprzyk w jednej ze swoich licznych interpelacji do starosty powiatu zapytał kiedy starostwo ma zamiar ogłosić konkurs na dyrektora SP ZOZ Słupca.

Podczas zdobywania odpowiedzi dla radnego wpadł nam w ręce dokument, z którego wynika, że  R.Spachacz na poprzednim stanowisku według orzeczenia Głównej Komisji w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w dniu 24 września 2018 został uznany winnym i otrzymał upomnienie. Taka ciekawostka.

Radny w swojej interpelacji zadał 5 pytań, z których ostatnie dotyczyło przedłużającego się terminu ogłoszenia konkursu na dyrektora. Poniżej pytania radnego do starosty:
1. Czy podejmowane decyzje w zakresie zatrudnienia i podpisywania umów, przez taką osobę mają skutek prawny.
2.Czy osoba pełniąca te funkcje daje należytą rękojmię rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, co winno wynikać z historii dotychczasowej pracy zawodowej.
3.Czy aspekt właściwej rękojmi został przez Zarząd Powiatu zweryfikowany i oceniony, jeśli tak to proszę o przedłożenie dokumentacji potwierdzające działania Zarządu Powiatu.
4. W świetle orzecznictwa Sądowego powołanie na p.o.(pełniącego obowiązki) Szpitala Publicznego powinno mieć charakter doraźny, nie dłuższy niż okres 2 miesięcy, na czas pozwalający na ogłoszenie konkursu. Jaki jest powód braku działania ze strony Zarządu Powiatu w Słupcy w przedmiocie ogłoszenia konkursu. Pełniący funkcję p.o. Dyrektora takiej jednostki winien w okresie sprawowania w/w funkcji, podejmować działania administracyjne, nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu.
5. Jak w świetle powyższych zapytań jak należy traktować zatrudnienie obecnego p.o. Dyrektora Rafała Spachacza na wymienionym wyżej stanowisku przez okres prawie dwóch lat. Skoro ustawodawca wskazał precyzyjnie tryb postępowania w zakresie procedury konkursowej, dlaczego konkursu nie przeprowadzono?

Poniżej odpowiedzi starosty dla radnego A.Kasprzyka:

Wszytko wskazuje na to, że radny powiatowy A. Kasprzyk ma uzasadnione wątpliwości, ale czy według państwa zostały one rozwiane przez starostę Jacka Bartkowiaka?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ