Burmistrz Michał Pyrzyk unieważnił konkurs na dyrektora “Trójki”!

497
wyświetlenia

We wtorek 31 marca 2020 burmistrz Michał Pyrzyk podjął decyzję w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.

Burmistrz unieważnił konkurs na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 63 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.), § 11 h. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2020r. , poz. 530) zarządzam, co następuje:
1. Unieważnia się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy.
2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu oświaty i rozwoju lokalnego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ