Kolejny etap rozbudowy szpitala

1273
wyświetlenia
Foto – wizualizacja zmodernizowanego SP ZOZ w Słupcy wykonana przez Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Drożdzyński z Poznania

Już niebawem rozpocznie się kolejny etap związany z modernizacją i rozbudową słupeckiego szpitala. Przypomnijmy, iż w drodze postępowania przetargowego na prace projektowe na potrzeby rozbudowy SP ZOZ w Słupcy wybrana została oferta Architektonicznej Pracowni Projektowej Tomasz Drożdzyński z Poznania za kwotę 381 tys. 300 zł brutto – stosowna umowa została podpisana 14 września 2016 r. Firma, która wygrała przetarg przygotowała dokumentację projektową pozwalającą na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie inżyniera kontraktu (w ramach obowiązków będzie on pełnił nadzór inwestorski, prowadził proces i kontrolę rozliczeń oraz poszczególnych etapów budowy). Inżynier kontraktu będzie też brał udział w pracach przygotowawczych do wyłonienia wykonawcy robót. A wtedy pozostanie już tylko ogłoszenie przetargu w tym temacie.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ