Kleczew w partnerskim projekcie OZE

773
wyświetlenia

Gmina Kleczew złożyła wspólny z czterema innymi gminami wniosek o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii. Kleczew ma szansę otrzymać ponad 2 miliony złotych, a łącznie chodzi o ponad pięć i pół miliona złotych. Zgodę na przystąpienie do partnerskiej umowy wyrazili kleczewscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Projekt został złożony do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Porozumienie w sprawie realizacji projektu partnerskiego dotyczącego zastosowania instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego podpisały gminy: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.

Jeśli środki zostaną przyznane zyskają budynki administracyjne, szkoły, obiekty kultury, obiekty gospodarki wodnościekowej i inne. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ