Jak utrudnić życie swojemu dłużnikowi?

2769
wyświetlenia

W dobie kryzysu coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, w których ktoś jest nam winien pieniądze za wykonaną usługę lub sprzedany towar. Pomimo wielokrotnych monitów i naszych interwencji nie możemy doprosić się o swoje pieniądze. Dłużnik zwleka ze spełnieniem świadczenia a my już ponieśliśmy z tego tytułu koszty (np. VAT i podatek dochodowy od wystawionej faktury). Co wtedy zrobić?

Możemy zdecydować się na powództwo procesowe ale wiąże się to z bardzo długotrwałą i często skomplikowaną procedurą sądową, która nie zawsze może skończyć się tak jak byśmy sobie tego życzyli a nierzadko generuje dodatkowe koszty. Coraz bardziej popularny staje się rynek handlu długami. W Polsce istnieje dzisiaj już wiele firm, które zawodowo zajmują się skupem wierzytelności i ich egzekucją. Zbyciu podlegają wierzytelności wymagalne i niewymagalne (czyli z przekroczonym terminem spłaty lub nie) a także bezsporne. Najczęstszym powodem, dla którego chcemy pozbyć się wierzytelności jest trudna sytuacja finansowa w której się znaleźliśmy. Zbycie długu trwa szybko i od razu otrzymujemy pieniądze. Cena zakupu długu jest ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników. Przyszły nabywca naszego długu uzależnia wysokość ceny między innymi od źródła pochodzenia długu, wymagalności wierzytelności czy ewentualnego zabezpieczenia. Ceny sprzedaży wierzytelności kształtują się różnie i osiągają od 10 do 80% wartości należności. Czasami lepiej zaakceptować niższą stawkę, niż latami próbować odzyskać pieniądze na własną rękę. Sprzedaż długu ma również swoje konsekwencje podatkowe. Jeżeli wcześniej zaliczyliśmy całą wartość naszej wierzytelności do przychodów i je opodatkowaliśmy, to po sprzedaży tej wierzytelności różnica pomiędzy jej pierwotną wartością a uzyskaną za nią ceną stanowi koszt uzyskania przychodu. W przypadku, gdy zobowiązani jesteśmy do zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego podatku dochodowego to takie zdyskontowanie wierzytelności z ceną sprzedaży obniży podstawę opodatkowania co w konsekwencji spowoduje, że zapłacimy mniejszy podatek. Sprzedaż długu może być alternatywą dla długotrwałej windykacji szczególnie w momencie kiedy potrzebujemy natychmiastowego zastrzyku gotówki potrzebnej do podtrzymania naszej płynności finansowej. Obrót wierzytelnościami rodzi korzystne konsekwencje nie tylko po stronie wierzycieli ale również po stronie dłużników. Jeżeli jesteśmy dłużnikami zakup wierzytelności należącej do naszego wierzyciela pozwoli nam dokonać kompensaty ze swoim zobowiązaniem tym samym pozwoli nam spłacić swój dług. Mając na uwadze powyższe sprzedaż długu po cenie niższej aniżeli wartość faktury nie zawsze oznacza, że jesteśmy stratni a przejęcie windykacji przez profesjonalistów niewątpliwie może przyczynić się do naszego lepszego samopoczucia i zarazem utrudnienia funkcjonowania naszego dłużnika.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ