IV Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Lądku

  2372
  wyświetlenia

  W ubiegły piątek, 2 grudnia w murach OSP Lądek odbył się IV Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupcy. Spotkanie to stanowiło podsumowanie pięcioletniej kadencji oraz pozwalało wytyczyć główne kierunki działania na najbliższe lata.

  Na zjeździe podsumowującym pięcioletnią działalność pojawili się Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Mikołajczak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Jankowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, a jednocześnie Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Piaskowski, kapelan powiatowy strażaków ks. Marek Barlak, proboszcz parafii w Lądku ks. Dariusz Kolski, starosta powiatu słupeckiego Mariusz Roga, wicestarosta powiatu słupeckiego Szymon Grzywiński, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jastrząb, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafał Chmiel, komendant powiatowy Policji mł. insp. Maciej Kusz i naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Robert Górny, wójt gminy Słupca Grażyna Kazuś, wójt gminy Ostrowite Henryk Tylman, wójt gminy Powidz Jakub Gwit, burmistrz miasta Słupca Michał Pyrzyk, wójt gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński, wiceburmistrz Zagórowa Roman Kulterman, wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Ostrowite Marek Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński, Przewodniczący Rady Gminy Orchowo Władysław Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Lądek Waldemar Błaszczak, właściciel Mostostalu Słupca Dariusz Wechta, dyrektor Mostostalu Słupca Tomasz Radacz, prezes stowarzyszenia Ratujmy Życie Marek Dąbrowski, dyrektor Banku Spółdzielczego Lidia Dobersztyn, prezes Spółdzielni Inwalidów Zbigniew Spławski, dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Mirosław Wachowiak oraz druhowie delegaci.

  Prezydium Zjazdu

  W składzie zjazdowego Prezydium znaleźli się dh Szczepan Babacz jako przewodniczący, dh Jerzy Orchowski jako sekretarz, dh Stefan Mikołajczak, dh Andrzej Jankowski, dh Andrzej Piaskowski, dh Eugeniusz Grzeszczak, dh Mariusz Roga, bryg. Rafał Chmiel, mł. insp. Maciej Kusz, Artur Miętkiewicz.

  Sprawozdanie z pięcioletniej działalności 

  Jaka była miniona kadencja, ta, w której piastowałem przez kolejną kadencję niezwykle zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Słupcy, szanowni delegaci, druhowie oraz zaproszeni goście będą mogli ocenić na podstawie „Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego – ZOSP w Słupcy”, które każdy otrzymał w materiałach (wydanie książkowe A-5, 60 stron). Na tym Zjeździe wybierzemy nowe władze oraz wytyczymy nowe kierunki działania co zapewne pozwoli na dalszy rozwój i postęp w wielu dziedzinach naszej aktywności w jednostkach ochotniczych straży pożarnych dla dobra społeczeństwa naszego powiatu. Nie przez całą kadencję Zarząd pracował w zaakceptowanym na III Zjeździe składzie, gdyż z powodu śmierci dh Piotr Sucharski oraz  dh Karol Kujawa nie pracowali z nami do końca kadencji. Jedno z głównych zadań, jakie postawiliśmy sobie za cel, to integracja środowiska pożarniczego. Corocznie organizowane są eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” Młodzież Zapobiega Pożarom”, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, zawody sportowo – pożarnicze, akcje zbiórki krwi Ognisty Ratownik – Gorąca Krew, konkursy Orkiestr Dętych. Zaprezentowany dorobek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy to praca, a właściwie codzienna społeczna służba wielu jej członków na różnych szczeblach. To dzięki oddaniu tak wielu ludzi dobrej woli, sympatyków strażackiego munduru oraz władz korporacyjnych, samorządowych i państwowych, instytucji i stowarzyszeń można było realizować wiele przedsięwzięć. Ustępujący Zarząd Oddziału Powiatowego w Słupcy dziękuje druhnom i druhom za codzienny wysiłek i wkład, dziękuje sympatykom pożarnictwa nie tylko za życzliwość, a często za wymierne wsparcie materialne, które pozwala realizować nasze ambitne cele. Również bardzo serdecznie pragnę podziękować mediom, które jak zawsze życzliwie informują społeczeństwo o naszych działaniach. Na koniec bardzo serdecznie pragnę podziękować gospodarzom, u których odbywamy dzisiejszy zjazd, i wszystkim, którzy pomogli przy jego organizacji. – mówił prezes Eugeniusz Grzeszczak 

  Jednego ochotnikom nie da się zabrać – ochoty

  – Wasze dotychczasowe działanie wzbudza ogromny podziw, szacunek. Chcę pogratulować naszej współpracy. Przede wszystkim chciałbym podziękować dh Eugeniuszowi Grzeszczakowi za jego niezmierną aktywność, serdeczność i ludzką życzliwość. Liczę, że dane nam będzie jeszcze niejedno uczynić dla ochotniczego pożarnictwa i Wielkopolski. Drodzy państwo, Związek OSP RP ma swoją historię. Jednak ta historia, którą się cieszymy i którą kontynuujemy, wymaga poświęcenia. To, co od roku dzieje się z nami – ochotnikami – jest czymś niebywałym. Nie jesteśmy chciani. Jesteśmy podejrzewani i w jakiś sposób eliminowani. Mamy sobie radzić sami. Politycy odcięli się od nas, zabrali nam wszystkie pieniądze, które dotychczas dostawaliśmy od państwa. Zapowiedzi co do przyszłości w tym duchu nie są dla nas optymistyczne. Jednak chce się wierzyć w mądrość i roztropność. Nigdy w historii Związku nie było takiej sytuacji, by Związek nie otrzymywał dotacji z budżetu państwa. W ten sposób ograniczany jest dostęp ochotników do dobrego sprzętu. W nowej rzeczywistości nie możemy czuć się odpowiedzialni za wyposażenie remiz, uposażenie strażaków i ich bezpieczeństwo wynikające ze sprzętów. Pozostaje nam działanie z samorządami. Jesteśmy tak przygotowani, że przetrwamy na pewno trzy lata nawet bez żadnych zakupów. Natomiast strażaka bronić będziemy. W tym zakresie będziemy realizować pomoc dla was, dla waszego bezpieczeństwa. Zachowajcie państwo spokój. Cierpliwość zawsze popłaca. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, że poradzimy sobie. Mamy znakomitych, doświadczonych działaczy związkowych. Jednego ochotnikom nie da się zabrać – ochoty. Smucimy się również, w Państwowej Straży Pożarnej są wydawane dyspozycje na niekorzyść strażaków ochotników. Jak długo można dofinansowywać zakupy samochodów, jeśli nie są one w dyspozycji komendanta powiatowego, tylko komendanta głównego. Z Wielkopolski w ostatnim czasie już dwa samochody wyjechały w kraj. A to są pieniądze Wielkopolan. W życiu tak bywa, że raz jest się szczęśliwym, raz człowiek się smuci. – mówił w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Mikołajczak.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafał Chmiel oraz starosta słupecki Mariusz Roga dziękowali przede wszystkim strażakom ochotnikom za ich ofiarną, humanitarną służbę w niesieniu pomocy potrzebującym. Podkreślili wspaniałą, modelową i wartościową współpracę pomiędzy ochotnikami i zawodowymi strażakami. Podziękowali również za wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie słupeckim. 

  Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy w sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Rafał Kaczmarek.

  Stary Zarząd z absolutorium, nowy Zarząd powiększony o 3 członków

  Delegatami na Zjazd zostali: z gminy Strzałkowo Eugeniusz Grzeszczak, Zdzisław Hudański, Włodzimierz Musielak, Grzegorz Pogorzelski, Rafał Kaczmarek; z gminy Lądek Szczepan Babacz, Jerzy Orchowski, Sławomir Kaczorkiewicz, Andrzej Przespolewski, Mariusz Roga; z gminy Słupca Waldemar Szygenda, Marcin Czarciński, Grażyna Kazuś, Kazimierz Kruszyński, Kazimierz Kazimierczak, Artur Tucholski, Sławomir Wesołek; z gminy Orchowo Tomasz Tomczak, Piotr Wędzikowski, Waldemar Gruszczyński; z gminy Powidz Jerzy Szczepaniak, Michał Nawrocki, Jakub Gwit; z gminy Zagórów Bogdan Matczak, Krzysztof Jankowski, Adam Kasznia, Krzysztof Kruczkowski, Gabriel Kubiak, Jarosław Andrzejak, Jan Kloc, Tomasz Michalski.

  Licznie zebrani delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy weszli: Szczepan Babacz (Lądek), Marcin Czarciński (Słupca), Eugeniusz Grzeszczak (Strzałkowo), Zdzisław Hudański (Strzałkowo), Krzysztof Jankowski (Zagórów), Sławomir Kaczorkiewicz (Lądek), Adam Kasznia (Zagórów), Grażyna Kazuś (Słupca), Ireneusz Majewski (Ostrowite), Bogdan Matczak (Zagórów), Włodzimierz Musielak (Strzałkowo), Michał Nawrocki (Powidz), Jerzy Orchowski (Lądek), Jerzy Szczepaniak (Powidz), Waldemar Szygenda (Słupca), Mateusz Szymański (Ostrowite), Piotr Wędzikowski (Orchowo), Tomasz Tomczak (Orchowo). Skład nowego Zarządu został powiększony o 3 członków. Dodatkowe trzy miejsca zajęli Mariusz Roga, bryg. Rafał Chmiel oraz ks. Marek Barlak.

  Prezesem Zarządu na nową kadencję został ponownie (po raz czwarty, nieprzerwanie od 1998 roku) dh Eugeniusz Grzeszczak. Wiceprezesami zostali dh Szczepan Babacz, dh Bogdan Matczak, a sekretarzem – dh Jerzy Orchowski. Funkcję skarbnika objął dh Sławomir Kaczorkiewicz.

  W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: Rafał Kaczmarek – przewodniczący,  Gabriel Kubiak – wiceprzewodniczący, Sławomir Wesołek – sekretarz, Zdzisław Baśkiewicz – członek komisji.

  Przedstawicielami do Zarządu wyższej instancji są Eugeniusz Grzeszczak i Szczepan Babacz.

  Uroczystość zamknęło wręczenie medali, wyróżnień i podziękowań dla szczególnie zaangażowanych.

  Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Dariusz Wechta. Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Szymon Grzywiński i Marek Dąbrowski.

  W podziękowaniu za aktywność, zaangażowanie i determinację w wykonywaniu zadań statutowych Związku OSP RP w Słupcy w mijającej kadencji wyróżniono i podziękowano osobom: Edward Bąkowski, Kazimierz Kazimierczak, Krzysztof Kosmowski, Roman Kulterman, Stefan Młodożeniec, Stanisław Ostrowski.

  Szczególne podziękowania za otwarte i szczere serce, zrozumienie strażackich potrzeb oraz wielokrotną pomoc materialną w imieniu całego środowiska pożarniczego otrzymali Lidia Dobersztyn, Dariusz Wechta oraz Mariusz Roga. 

  MR

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ