Gmina do podziału

800
wyświetlenia

Koniec z wyborem kilku radnych z jednego okręgu. Jeszcze dwa lata temu elektorat z powidzkiej gminy podzielony był na 12 okręgów, które w sumie ulokowały w Radzie Gminy 15 radnych. Według nowych ustaleń kodeksu wyborczego całość ma przedstawiać się w prosty sposób: ile okręgów, tylu radnych. Wniosek? Trzeba na nowo podzielić gminę.

O słowo wyjaśnienia poprosiliśmy Przewodniczącego Rady Gminy Powidz Jakuba Gwita, który udzielił odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, jakie już dziś stawiają sobie wyborcy.

Na czym polega zmiana odnośnie ilości mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych?

-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, które reguluje kompleksowo wybory polityczne w Polsce, wprowadziła zasadę, iż w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się tylko 1 radnego. W gminach mogą więc być tylko okręgi jednomandatowe. Podstawową dyrektywą, którą należy stosować przy dokonywaniu podziału jest tzw. jednolita norma przedstawicielska, uzyskiwania w wyniku podzielenia liczy mieszkańców gminy przez liczbę wybieranych w danej gminie okręgów. Liczba mieszkańców w każdym z okręgów powinna być zbliżona do tak uzyskanej normy przedstawicielskiej.

Czyli tym samym w gminie powstanie więcej okręgów wyborczych…

-W gminie Powidz dotychczas było 12 okręgów, w tym 2 wielomandatowe. Jeden z nich obejmował Polanowo i Wylatkowo (2 mandaty), a drugi Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin i Ługi (3 mandaty). Zachodzi więc konieczność dokonania nowego podziału, który będzie prowadził do powstania okręgów jednomandatowych. Z największym sołectwem gminy – Powidzem, problemu nie będzie, bowiem teren ten już jest podzielony na okręgi jednomandatowe. Ewentualnie zajdzie konieczność pewnego uporządkowania tych okręgów, tak żeby zachować więź przestrzenną, czyli inaczej mówiąc, żeby uniknąć sytuacji, że jeden okręg obejmuje ulice położone w znacznym oddaleniu od siebie.

Więcej w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ