Głosowanie o odwołanie starosty Bartkowiaka zakończone remisem!

865
wyświetlenia
Zrzut z ekranu podczas transmisji obrad sesji Rady Powiatu, Przedstawiciel Redakcji Głosu Słupcy nie został wpuszczona na obrady.

Z powodu nieplanowanej nieobecności jednego z radnych opozycji dr. Stefana Zielińskiego radny powiatowy Mariusz Król zaproponował zmianę terminu głosowania na 24 marca 2021.

Niestety w głosowaniu nad wnioskiem radnego wynik był 8:8. W związku z tym przewodniczący rady powiatu Piotr Gałan zarządził kontynuowanie sesji.
W pierwszej części starosta i wicestarosta odnieśli się do zarzutów zawartych we wniosku o jego odwołanie przez radnych opozycji. Wypowiedzi były długie i dotyczyły rozbudowy nowego skrzydła szpitala powiatowego w Słupcy.
O wyniku wydarzenia zdecydowały liczby. Od rana było wiadomo, że opozycja najprawdopodobniej będzie miała do dyspozycji 9 głosów za odwołaniem starosty. W efekcie nieobecności radnego Stefana Zielińskiego wynik głosowania za odwołaniem starosty Bartkowiaka na stan 16 radnych był 8:8, co oznacza, że wniosek nie uzyskał wymaganych 3/5 czyli 11 na 17 głosów, starosta nie został odwołany ze stanowiska.

…Raz na pół roku spokojnie wytrzymam nerwowo takie głosowania o votum nieufności…- skomentował na koniec sytuację starosta.

Za zdjęcie, które jest zrzutem z ekranu, a nie oryginalna fotografią redakcja przeprasza czytelników. Nie wynika to z lekceważenia ale z faktu, że odmówiono nam prawa do uczestnictwa w obradach Sesji Rady Powiatu. Poniżej tekst odmowy na nasze uczestnictwo:

Panie Redaktorze,
W imieniu Pana Przewodniczącego Rady Powiatu i zgodnie z jego decyzją informuję, że nie wyraża on zgody na uczestnictwo Pana w obradach XXXIV sesji Rady Powiatu.
Powołując się na art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuję, że wymiary sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego pozwalają na uczestnictwo w obradach sesji określonej liczby osób.
Z uwagi na to, że Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za organizację obrad sesji, dlatego w obecnej sytuacji epidemicznej musi dołożyć wszelkich starań, aby każdy czuł się bezpieczny z zachowaniem określonego w przytoczonej ustawie dystansu pomiędzy uczestnikami obrad.
Z poważeniem
……biuro rady…..

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ