Ginekolog A.Słomiński usunięty przez władze z Rady Społecznej Szpitala!

3636
wyświetlenia

Punkt 15 porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu dotyczył zmian w składzie a konkretnie usunięcia z członków Rady Społecznej Szpitala w Słupcy ginekologa Aleksandra Słomińskiego. Przy pierwszej próbie usunięcia ze składu rady A.Słomińskiego władzy się nie udało.

Pierwsza próba usunięcia Aleksandra Słomińskiego z Społecznej Rady Szpitala odbyła się 6 sierpnia na XXIV Sesji Rady Powiatu. ( główną przyczyną podaną przez władzę był nieprzepisowy stosunek pracy z SP ZOZ) A.Słomiński nie ułatwił władzy zadania i nie zrezygnował sam z uczestnictwa w radzie. To spotkało się wtedy z zadowoleniem niektórych radnych powiatowych i czytelników. Był jak mówiły niektóre osoby tak naprawdę jedynym znającym od wewnątrz problemy szpitala, który nie będąc związany z żadnym układem partyjnym mógł profesjonalnie i rzetelnie ocenić działania nowej dyrekcji i starosty w sprawach szpitala. Taki członek Rady Społecznej musiał być niezwykle niewygodny dla obecnie rządzących powiatem i dyrektora skoro włożyli w usunięcie go tyle wysiłku.
Jak można przeczytać w artykule, do którego link podaliśmy powyżej, nie udało się pozbyć pana Aleksandra za pierwszym razem. W związku z tym władza powiatowa na prośbę-wniosek obecnie pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ Rafała Spachacza podjęła kolejną próbę. A tak wyglądała dyskusja na ten temat podczas XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Pierwsze pytania zadał radny Mariusz Król: Czy jest od 1.10.2020 zawarta umowa z panem Aleksandrem Słomińskim? To moje pierwsze pytanie. Chcę uzyskać odpowiedź od starosty a później chcę dopytać o inne szczegóły.

Starosta: Z tego co wiem pan dr Aleksander Słomiński obecnie nie ma umowy ze szpitalem, natomiast jest w trakcie procedura wyłonienia podmiotów, które będą udzielać świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa na oddziale w Słupcy.
Mariusz Król: Dziękuję bardzo za uzyskanie odpowiedzi panie starosto. Czy jeżeli na chwilę obecną A.Słomiński nie ma żadnej umowy o pracę związanej ze szpitalem, co było głównym argumentem uzasadnienia projektu uchwały, która została nam radnym przedstawiona, jaki jest sens odwoływania tego lekarza z Rady Społecznej? Proszę mi to powiedzieć.
Starosta: Sens jest taki, że została wszczęta procedura i w związku z wnioskiem dyrektora SP ZOZ Rafała Spachacza, który został złożony w lipcu, starosta ( Jacek Bartkowiak ) wystąpił do wielkopolskiej Izby Lekarskiej o wskazanie osoby, która będzie przedstawicielem tej reprezentującej lekarzy instytucji przy radzie społecznej naszego szpitala. Otrzymaliśmy z dużym opóźnieniem odpowiedź Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. W tej odpowiedzi został wskazany jako przedstawiciel lekarzy w radzie społecznej SP ZOZ Krzysztof Połeć. W związku z tym kolejny krok wynikający z wcześniej podjętych działań, to odwołanie osoby, która nie jest już wskazana przez wielkopolską Izbę Lekarską i zastąpienie tej osoby nowym przedstawicielem wskazanym przez izbę.
Mariusz Król: Wobec pańskich argumentów proszę przedstawić mi kandydaturę nowego członka bo nie znam osobiście tego pana. Chciałbym dowiedzieć się między innymi z jakiego powodu ta kandydatura została nam wskazana.
Starosta: Nie jest nasza rolą omawianie dorobku zawodowego kandydata wskazanego przez Izbę Lekarską. Krzysztof Połeć jest lekarzem z Konina. Nie to jest istotne. Istotne jest to, że jest osobą wskazaną przez organizację, która na mocy ustawy desygnuje swoich przedstawicieli do Rady Społecznej.
Radny Andrzej Kasprzyk: Jednej rzeczy w tym wszystkim nie rozumiem. Od samego początku powołania A.Słomińskiego do Społecznej Rady Szpitala nie było żadnych wątpliwości ze względu na łączący go stosunek pracy, czy współpracy ze szpitalem. Radca Prawny starostwa mecenas Dobrowolski wyjaśniał kwestię głosowań w których uczestniczył A.Słomiński. Proszę mi wytłumaczyć jak to jest? Z pełną premedytacją dopuszczamy do głosowań, w których A.Słomiński uczestniczy jako członek Rady Społecznej, pomimo wielu przeszkód prawnych, a w chwili obecnej, kiedy te przeszkody ustają następuje odwołanie tej osoby ze składu rady? Tego nie rozumiem. Z tego co wiem i dokumentacja, którą starostwo dysponuje wtedy dyrektorowi Spachaczowi nie przeszkadzała obecność A.Słomińskiego, a teraz kiedy ustały przeszkody prawne dla członkostwa A.Słomińskiego, okazuje się, że doktor Słomiński nie może zasiadać i mamy nowa kandydaturę. Proszę powiedzieć jak się uchwały Społecznej Rady Szpitala mają się do tego?
Starosta: Rada Społeczna ma funkcje opiniodawcze. Nie podejmuje żadnych uchwał, które niosą za sobą skutki prawne i finansowe, ma znaczenie tylko opiniodawcze. Występowaliśmy do prawników wojewody o opinię dotyczącej legalności bądź nielegalności zasiadania w takim ciele jakim jest rada społeczna osoby związanej stosunkiem pracy ze szpitalem. Uzyskaliśmy odpowiedź, ze jest to niewłaściwe i postanowiliśmy uporządkować ten stan prawny i zmienić skład rady. Niezależnie od tego czy istnieje w tej chwili stosunek pracy między A,Słomińskim i szpitalem dyrektor Spachacz podtrzymał wniosek o odwołanie A.Słomińskiego ze składu rady, a my jako zarząd z takim wnioskiem występujemy do państwa. Na mocy ustawy są trzy przesłanki, żeby usunąć członka Rady Społecznej i jedną z nich jest właśnie wniosek dyrektora szpitala.

Ta wypowiedź starosty uświadomiła wszystkim radnym i tym, którzy słuchali bądź oglądali ten fragment sesji Rady Powiatu, że to radni zadecydują w głosowaniu o uczestnictwie ginekologa Aleksandra Słomińskiego w Społecznej Radzie Szpitala. A radni głosowali tak:
Andrzej Bernat – za ( odwołaniem)
Natalia Bartkowiak – za
Przemysław Dropiński – za
Anna Czerniak – za
Czesław Dykszak – za
Piotr Gałan – przeciw
Bogdan Jastrząb – za
Andrzej Kasprzyk – wstrzymał sie
Aleksandra KazuśWróblewska – za
Mariusz Król – przeciw
Bohdan Kukulski – za
Anna Kusiołek – przeciw
Przemysław Niezbecki – wstrzymał się
Jerzy Orchowski – wstrzymuje się
Henryk Tylman – za
Stefan Zieliński – przeciw

Na 16 radnych 9 poparło uchwałę starostwa, 4 było przeciw, 3 wstrzymało się.
Jeżeli kogoś interesuje w jaki sposób ginekolog Aleksander Słomiński przerwał stosunek pracy z SP ZOZ Słupca można przeczytać tutaj.

Komentarze do całej historii pozostawiamy państwu.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ