Gałan nie zgadza się z decyzją Zarządu Powiatu Słupeckiego!

1681
wyświetlenia

Przewodniczący Rady Powiatu podczas sesji 15 marca zdecydowanie wyraził sprzeciw przeciwko zdobywaniu środków na remont mostu w Lądzie. Radny uważa, ze w pierwszej kolejności powinno się wyposażyć nowe skrzydło szpitala, a decyzje zarządu powiatu uznał za błędną.

Wypowiedź Piotra Gałana, przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego

Chciałbym zadać pytanie, kiedy, kto i dlaczego podjął decyzję o tym, że w ramach funduszu inicjatyw lokalnych powiat złożył wniosek na remont mostu w Lądzie, a nie na wyposażenie szpitala. Dzisiaj wszyscy mówimy o szpitalu jako sprawie priorytetowej.
Jeżeli starosta przedstawia wizję jasno określoną: apteka, ginekologia, położnictwo, chirurgia no to myślę, że jest to tylko kwestia skosztorysowania takiej inwestycji. Pojawiła nam się cudowna okazja i o tym poinformował nas sam starosta. O tym, że jest jeden projekt i ze o takie środki moglibyśmy się ubiegać. My jako radni jesteśmy wybierani z różnych obwodów, każdy z nadzieją, że będzie realizował swój interes. Ale bardzo często te interesy są sprzeczne. Po to jesteśmy radą, żebyśmy decydowali o tym, co będziemy robić w pierwszej kolejności.
Jeżeli jako Rada Powiatu uznajemy szpital jako najwyższe dobro tego powiatu to proszę odpowiedzcie mi na pytanie dlaczego składamy wniosek o most w Lądzie. I dlaczego szpital jest niedokończony? I dlaczego problemy z wyposażeniem są przed nami?

Starosta

Pan przewodniczący zadał bardzo trudne pytanie. Chyba najtrudniejsze na dzisiejszej sesji. Pytanie jest tym trudniejsze, że są okoliczności, o których nie zawsze można mówić wprost i nie do końca można pewne myśli rozwinąć.
Było wiadomo, ze w Funduszu inwestycji Lokalnych można składać wniosków nieskończona ilość. Było też wiadomo, że szanse powodzenia miały tylko niektóre wnioski. Te które są nie tylko dobrze umotywowane, ale również te, które wykazują, że projekt obejmuje swoim zasięgiem maksymalnie dużo odbiorców.
Jeśli chodzi o wnioski dotyczące wyposażenia rozbudowywanych szpitali to Jarocin dostał 3 czy 4 mln zł, Turek dostał około 7-8 mln zł. My tez mogliśmy składać wniosek na doposażenie szpitala. Tylko, że w perspektywie i z tyłu głowy mieliśmy świadomość, że czeka nas nieuchronna konieczność remontu mostu w Lądzie… Złożyliśmy wniosek na 41,5 mln zł, bo na tyle nasi specjaliści remont wycenili łącznie z droga relacji Słupca – Zagórów. Efekt mamy taki, że dostaliśmy najwyższe dofinansowanie z powiatów wielkopolskich. W kolejnym rozdaniu tej kwoty, która nie została przez rząd rozdysponowana składamy wniosek o doposażenie szpitala – 1300000 zł na tomograf.

Piotr Gałan

Wydaje mi się, że waga została przyłożona nie w tym miejscu. Ewentualne zamknięcie mostu w Lądzie nie generowałoby dla powiatu strat, natomiast nowe skrzydło szpitala może generować straty coroczne. I w ramach wyposażenia może obciążyć powiat długofalowo. Bo to, że będziemy stopniowo dokładać nowe urządzenia nie powoduje znacznego zmniejszenia straty związanej z utrzymaniem nowej części.

Radna Natalia Bartkowiak

Wydaje mi się, że to dobry pomysł ( most w Lądzie) Za chwile mogą zmienić się władze szpitala, stanie się państwowy i okaże się , że zainwestowaliśmy niepotrzebnie.

Piotr Gałan

Muszę się odnieść do tego. Obojętnie jaka ustawa by nie powstała, dotycząca szpitali to nikt tego szpitala nie złoży w pudełko i nie przeniesie gdzie indziej. Gdybyśmy mieli zapytać mieszkańców co dla nich będzie priorytetem, to myślę, że w 100% się zgodzimy, że zabezpieczenie opieki zdrowotnej, a most w Lądzie mógłby poczekać.
Oczywiście to nie mnie było decydować. Taka decyzję podjął zarząd powiatu, że złożyliśmy taki wniosek a nie inny.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ