Ewakuacja Stanowiska Kierowania PSP w Słupcy

652
wyświetlenia

W czwartek 20 lutego 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Słupcy przeprowadziła praktyczne ćwiczenia polegające na ewakuacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w zastępcze miejsce pracy.

Zgodnie z procedurą w przypadku uszkodzenia budynku Komendy miejscem wyznaczonym do przeniesienia Stanowiska Kierowania jest budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy odległy o 700 metrów. W ćwiczeniach brali udział: Komendant Powiatowy PSP w Słupcy, Starszy Inspektor w sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych, Starszy Technik w wydziale operacyjno-szkoleniowym oraz 5 Dyżurnych Operacyjnych Powiatu. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, dla osób biorących w nich udział została omówiona procedura ewakuacji SKKP w zapasowe miejsce pracy. Dokonano szczegółowego podziału zadań oraz ustalono kolejność podejmowanych czynności. W dalszej kolejności przygotowano sprzęt oraz dokumentację konieczną do przewiezienia na nowe miejsce pracy. Po przybyciu do budynku starostwa powiatowego zainstalowano i skonfigurowano przywieziony sprzęt. Na zapasowym miejscu pracy sukcesywnie uruchamiano następujące funkcjonalności:

– Stanowisko komputerowe z dostępem do programu SWD PSP oraz internetu. Po uruchomieniu sprawdzono praktycznie możliwość odbioru formatek z CPR w Poznaniu, wysyłania wiadomości e-mail oraz działania aplikacji mapa.
– Dokonano przekierowania telefonu alarmowego 998 na podany numer podkładowy oraz praktycznie przyjęto zgłoszenie alarmowe.
– Uruchomiono łączność radiową na kanałach powiatowym, wojewódzkim i krajowym. –
– Praktycznie sprawdzono łączność z KM PSP Konin oraz KW PSP Poznań.
– Uruchomiono selektywne wywołanie jednostek OSP – sprawdzono możliwość alarmowania wybranych jednostek OSP poprzez wysłanie sygnałów testowych.
– Uruchomiono łączność telefoniczną w oparciu o telefon stacjonarny starostwa powiatowego oraz telefon komórkowy ze SKKP.

Wszystkie funkcjonalności udało się uruchomić w zapasowym miejscu pracy w czasie około 30 minut. Założone cele ćwiczeń zostały osiągnięte. Ćwiczenia pozwoliły przede wszystkim strażakom pełniącym służbę na SKKP oraz osobom odpowiedzialnym za ewakuację stanowiska na praktyczną weryfikację zapisów ujętych w procedurach, rozwiązywanie na bieżąco problemów pojawiających się podczas uruchamiana poszczególnych funkcjonalności oraz wypracowanie stosownych spostrzeżeń i wniosków.

Tekst: st.bryg. R.Chmiel; Zdjęcia: mł.ogn. M.Nachowiak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ