Eksperymenty naukowe w SP Koszuty

223
wyświetlenia

Uczniowie klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach uczestniczyli w zajęciach dodatkowych pt. Eksperymenty fizyczne i chemiczne w życiu codziennym, które miały charakter obserwacyjny i doświadczalny pod kierunkiem Edyty Selki.

Celem spotkań było zwiększenie samodzielności i poczucia odpowiedzialności, zaangażowanie uczniów i poprawę skuteczności uczenia, aktywizację oraz rozbudzenie ich spersonalizowanego rozwoju. Umiejętności, które młodzież wypracowała dały możliwość indywidualnego kierowania własną nauką. Na zajęciach wykorzystano metodę lekcji odwróconej, która była znakomitą alternatywą dla szkolnej rutyny, pozwalającą zaktywizować uczniów i zapoznać ich z nowymi technologiami, które stały się pomostem pomiędzy nauką odbywającą się w szkole i poza nią. Omawiane treści dotyczyły zagadnień z chemii i fizyki. Podczas spotkań młodzież miała okazję zapoznać się nowymi zjawiskami i przemianami zachodzącymi w kuchni oraz otaczającym nas świecie np. wykrywanie glukozy występującej w owocach podczas próby Tollensa i Trommera czy wykrywanie białek wykorzystując reakcję biuretową i ksantoproteinową. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków umożliwiło na zainteresowanie młodzieży przebiegiem zajęć, a także na zaangażowanie w proces badawczy wszystkich zmysłów, czego skutkiem było lepsze zrozumienie i zapamiętanie nowych zagadnień. Zajęcia dodatkowe były okazją do wyćwiczenia umiejętności posługiwania się językiem fizycznym i chemicznym oraz projektowania i opisywania doświadczeń. Charakter zajęć wymagał przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz efektywnej współpracy w grupach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ