Dzierżawa sieci ciepłowniczej firmie Veolia stabilizuje ceny ciepła w Słupcy!

443
wyświetlenia

Minął już ponad rok współpracy Miasta Słupcy z firmą Veolia. W marcu 2019 roku Rada Miasta Słupcy podjęła decyzję o wydzierżawieniu miejskiej sieci ciepłowniczej właścicielowi słupeckiej kotłowni, czyli firmie Veolia.

Wydzierżawienie sieci ciepłowniczej w naturalny sposób pociągnęło za sobą likwidację Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Powodem zmian nie były domniemane straty, jakie miał przynosić miejski zakład budżetowy, ale spowodowanie, aby wytwarzanie ciepła i jego przesył skoncentrować w jednych rękach, a tym samym obniżyć koszty funkcjonowania firm odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie ciepła, co zawsze ma wpływ i bezpośrednie przełożenie na wysokość taryfy.
Firma na mocy porozumienia z miastem przejęła wszystkich pracowników MZEC- u, płaci czynsz dzierżawny, prowadzi inwestycje w miejskiej sieci ciepłowniczej i sponsoruje wydarzenia w naszym mieście.

Opinia Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Henryka Lewandowskiego:

Przejecie eksploatacji sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia spowodowało stabilizację cen ciepła i przesyłu ciepła po raz pierwszy od kilku lat. Spółdzielnia niwelowała dotąd wzrost kosztów ciepła poprzez inwestycje termomodernizacyjne, oraz poprzez dopasowanie mocy zamówionej do naszych aktualnych potrzeb. Te możliwości jednak już się wyczerpały. Decyzja burmistrza Michała Pyrzyka poparta przez Radę Miejską o wydzierżawieniu sieci ciepłowniczej była decyzją i słuszną i potrzebną.
Koszty utrzymania dwóch małych zakładzików są wyższe niż koszty jednego, działającego kompleksowo.
Veolia rozpoczyna również niezbędny proces modernizacji węzłów cieplnych w naszej Spółdzielni. Najpilniejsze aktualnie to węzły grupowe na Osiedlu Niepodległości. To urządzenia przestarzale technicznie i generujące duże straty ciepła oraz utrudniające rozliczanie budynków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ