Dzień Pracownika Socjalnego

1702
wyświetlenia

Załoga Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie obchodziła Dzień Pracownika Socjalnego. Spotkanie odbyło się 22 listopada 2017 r.

Praca z ludźmi, jak żadna inna, wymaga dużej elastyczności myślenia, dostosowania do zmieniających się, czasem bardzo szybko okoliczności – mówiła Elżbieta Pasterska kierownik MGOPS w Kleczewie – Pomaganie nie jest umiejętnością, którą da się opanować raz na zawsze. Jest sztuką wymagającą stałej pielęgnacji.

Zgodnie z polskim prawem większość działań pomocowych umiejscowionych jest na poziomie gminy, a ośrodki pomocy społecznej można uznać za wiodące i stanowiące podstawowe źródło wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Zajmują się one m.in. wypłacaniem świadczeń pieniężnych i udzielaniem wsparcia w zakresie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej. Ze wszystkich świadczeń przyznawanych w gminie Kleczew najwięcej, bo aż 740 rodzin korzysta z zasiłku 500+.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to stąd ponad 20 osób, które robią wszystko by zapobiegać, łagodzić skutki i przezwyciężać najbardziej dotkliwe zjawiska społeczne: ubóstwo, bezrobocie, przemoc i choroby.

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złożyli załodze kleczewskiego ośrodka burmistrz Marek Wesołowski i przewodniczący RM Maciej Trzewiczyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ