Dzień Bezpieczeństwa w ZSOiZ w Zagórowie

698
wyświetlenia

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie zakończył 29 października br. realizację projektu szkoleniowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w szkole. Projekt zrealizowany, przez płk. rez. dr. Krzysztofa Danielewicza, właściciela firmy i portalu Security in practice, przebiegał w trzech etapach.

Etap pierwszy polegał na oglądzie szkoły pod kątem bezpieczeństwa, w celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do warunków placówki oraz zaplanowaniu dalszych etapów szkolenia. Etap drugi, to merytoryczne oraz metodyczne szkolenie wszystkich nauczycieli ZSOiZ w Zagórowie, pod kątem najbardziej prawdopodobnych, zagrożeń oraz procedur postępowania w sytuacji ich wystąpienia. Ostatni najważniejszy etap, to zajęcia zintegrowane całej szkoły jednocześnie, w ramach tzw. „Dnia Bezpieczeństwa”. W tym dniu, wszyscy uczniowie byli zapoznawani z zagrożeniami, a także praktycznie trenowali procedury bezpieczeństwa takie jak: ewakuacja w trakcie lekcji, ewakuacja w trakcie przerwy, azyl w trakcie lekcji, azyl w trakcie przerwy, ewakuacja po eksplozji ładunku.
Szkolenie, zrealizowane w ramach „Dnia Bezpieczeństwa”, było konsekwencją rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły, pt.: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 września 2017 r. Powyższe rekomendacje powstały na kanwie doświadczeń z realizacji projektu MEN Bezpieczna Szkoła Bezpieczna Przyszłość.
W trakcie szkolenia omówiono potencjalne zagrożenia, jakie mogą wystąpić w szkole, a także omówiono i zrealizowano w praktyce takie procedury postępowania, jak: ewakuacja w trakcie lekcji oraz przerwy, procedura „AZYL” (postępowanie w przypadku wejścia do szkoły osoby z niebezpiecznym narzędziem – aktywny strzelec) w trakcie lekcji oraz przerwy, sposób prowadzenia ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy po eksplozji ładunku wybuchowego oraz sposób postępowania w przypadku sytuacji zakładniczej.
Jeszcze na etapie przygotowania do realizacji ćwiczeń urealniono niektóre rozwiązania, jak np. miejsce ewakuacji, które obecnie jest oddalone od szkoły, jest zadaszone i całkowicie bezpieczne dla uczniów i kadry szkoły. Nowa lokalizacja pozwala bezpiecznie przeczekać zagrożenie związane nie tylko z pożarem, ale również z obecnością w szkole niebezpiecznego ładunku. W przypadku tego drugiego zagrożenia ewakuacja może trwać od kilku do kilkunastu godzin, co wymaga zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków.
Szkolenie należy uznać za nowatorskie i unikatowe, ponieważ wyjątkowo rzadko w prowadzonych tego typu zajęciach udział bierze cały stan osobowy placówki edukacyjnej, a jednocześnie zawiera optymalne rozwiązania w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia.
Niewątpliwie bardzo pozytywnym efektem szkolenia była identyfikacja drobnych mankamentów w zakresie bezpieczeństwa fizycznego szkoły, których poznanie bez tak kompleksowego ćwiczenia byłoby niemożliwe, a których usprawnienie poprawi poziom bezpieczeństwa osób uczących się i pracujących w placówce.
Przedmiotowe szkolenie pokazało także, jak przy pewnych zmianach organizacyjnych, znacząco można podnieść poziom bezpieczeństwa całej szkoły. Po krótkim wstępnym szkoleniu ewakuacja całej szkoły, bez względu na to, czy w trakcie lekcji czy przerwy, trwała około 5 minut, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa. Procedura „AZYL” mająca na celu odcięcie uczniów od działania napastnika z niebezpiecznym narzędziem – do 15 sekund. W zdecydowanej większości proponowane rozwiązania są nie generują kosztów, wymagają tylko pewnych zmian organizacyjnych, a czasami mentalnych.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ