Dramatyczna sytuacja radnych gminy Słupca!-Starosta straszy, ale grzecznie!

2257
wyświetlenia

Sytuacja radnych Gminy Słupca jest nie do pozazdroszczenia. Podczas XVIII sesji Rady Gminy goście specjalni starosta powiatu Jacek Bartkowiak i przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gałan znacznie upraszczając cel ich wizyty, próbowali uświadomić radnych, że jeżeli nie zagłosują za zmianami w gminnej oświacie gmina Słupca przestanie być partnerem w sprawie budowy dróg i innych inwestycji na terenie gminy.

Poważna strata i skazanie Urzędu Gminy Słupca na wegetację bez żadnych inwestycji, nawet tak drobnych jak uzbrajanie już wyznaczonych działek budowlanych miałoby się stać winą tych radnych, którzy nie zgodzą się na likwidację jednej bądź więcej szkół.
Z całą pewnością niezgoda radnych na likwidację wielu etatów nauczycielskich i jednej bądź więcej placówek, czyli nazywanej na sesji reformą oświaty, będzie miała takie skutki. Tylko czy radni są winni temu, że dziś gmina Słupca nie ma pieniędzy? A poprzez to czy będą winni jeżeli nie zgodzą się na likwidacje placówek? W jakimś stopniu się do bankructwa inwestycyjnego przyczynią, zostawiając szkoły tak jak funkcjonują dzisiaj. Mają jednak prawo do własnej decyzji i nie powinno się ich straszyć winą za upadek finansowy gminy zanim jeszcze podjęli jakąkolwiek decyzję.

Bartkowiak i Gałan grzecznie ale jednak straszą!

Wypowiedź starosty na początku sesji:
Przyjęliśmy taką strategię, że liczymy na dobrą współpracę z gminami i oczywiście występujemy w roli żebraka, który jakąś kwotę deklaruje z własnych środków, ale liczy na wsparcie samorządu na którego terenie ta droga powiatowa będzie budowana. Problem w tym, że są samorządy, które na to stać i takie, których na to nie stać.
Ci, których stać, którzy mogą uzupełnić środki własne powiatu, będą dla nas tym partnerem, którego łatwiej będzie wybrać. Myślę, że radni Rady Powiatu, też będą się kierować takimi kryteriami, ponieważ pula środków, którymi dysponujemy będzie ograniczona…

Wypowiedź Gałana, przewodniczącego Rady Powiatu:
Powiat przyjął nową strategię w związku z budową dróg.
Nowy harmonogram w pierwszym punkcie mówi o budowie dróg z wykorzystaniem Funduszu Dróg Samorządowych w sposób zrównoważony. Władze powiatu wyznaczyły w związku z tym inwestycje na terenie każdej gminy. W drugim punkcie harmonogramu jest, że gminy muszą współfinansować projekt, który zostanie złożony do FDS.
(…) Jeżeli dzisiaj szukacie środków na inwestycje to nie może się to odbyć bez przekształcenia oświaty. Jeżeli oświata stanowi 50% waszego budżetu, to w tym miejscu musicie poszukiwać rozwiązań, które pozwolą wam budować drogi, chodniki, remontować szkoły

Przykładowy wniosek dla radnych: “Jeżeli nie zmienicie oświaty nie dostaniecie od powiatu na nic pieniędzy” Tylko dlaczego radni gminy Słupca mają być odpowiedzialni za stan finansowy starostwa, które próbuje obciążyć po raz kolejny gminy własnymi zadaniami, bo może?

Sytuacja gminy i radnych

Jest zdecydowanie nie do pozazdroszczenia. Są głosy, że jak zagłosuje za zmianami w oświacie to mnie za 4 lata nie wybiorą. Inni nie zgadzają się ze względu na dobro placówek na własnym terenie, ponieważ to jest dla nich priorytetowe. Jeszcze inni ( mniejszość ) zastanawiają się nad tym dlaczego wybrano te, a nie inne placówki do pozostawienia, ale są za reformą.
Skoro kilku radnych uważa, że reforma oświaty jest konieczna to jakoś nikt nie wyszedł im na przeciw. Może zamiast straszenia starostwa i miejscami wójta gminy winą i obarczanie radnych odpowiedzialnością, bądź sugerowanie przyszłym napiętnowaniem za własną decyzję warto by usiąść i przeanalizować jeszcze raz szkoły macierzyste i na tym poprzestać?
Sytuacja finansowa gminy jest na dziś tragiczna. Bez względu na sugestię starosty, że nic gmina Słupca nie dostanie jak się nie dołoży do dróg, bądź sugestie wójt Grażyny Kazuś, że nie uzbroimy działek budowlanych itp…
Warto zwrócić uwagę, że gdyby podjęto decyzję o likwidacji, bądź likwidacjach to nikt nie poruszył problemu doboru kadry do szkół macierzystych lub tych, które zostaną. Przecież przy takich przetasowaniach logicznym byłoby wybrać najbardziej kreatywnych dyrektorów i kadrę ze wszystkich placówek. No ale przyszłość pokaże.
Radni i ich wyborcy nie są głupi i widzą jak jest. Nie trzeba tak jak to robi starosta w wypowiedziach zamiast słowa środki, fundusze używać wobec nich słowa “kasa” tylko dlatego, że są ze wsi i może zostanę odebrany jako “swój chłop”. Zarówno radni jak i ich wyborcy zrozumieją sytuację i się podporządkują woli większości WYNEGOCJOWANEJ WSPÓLNIE reformie oświaty. Tylko trzeba im wyjaśnić dlaczego ta, a nie inna szkoła, a nie narzucać. Jest miesiąc na podjecie rozmów spokojnych i racjonalnych. Należy uszanować też ciężką pracę jaką włożyła w WSTĘPNY projekt reformy oświaty w gminie Słupca Jarosława Kobos, która wykonała swoje zadanie. Reszta zależy od wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Czy lepsze są małe czy duże szkoły?

Co do wyższości dużych szkół nad małymi o czym jest przekonany dyr. Piotr Gałan jest to problem do dziś nie rozwiązany. Zdarza się, że gminy, zamykając placówki, często kierują się tylko kwestiami ekonomicznymi, a nie poprawą warunków kształcenia dzieci. Istnieje wiele przeciwstawnych opinii i wszystkie mają swoje racje.
Mała szkoła jest zazwyczaj przyjazna, to jest miejsce klimatyczne. Wszyscy się znają. Jest rewelacyjna komunikacja, a w molochach dzieci są wyobcowane. Duże szkoły zapewniają łatwiejszy dostęp do pomocy szkolnych, urządzeń sportowych, świetlicy, stołówki czy biblioteki oraz szerszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W dużych placówkach uczniowie mają dostęp do szerszej oferty kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
Nieprawdą natomiast jest argument Gałana, że dzieci z jego szkoły wygrywają konkurencję w procesie rekrutacji do szkół średnich z uczniami małych szkół. O rekrutacji decydują punkty, a nie wielkość szkoły.
Jedno jest pewne, utrzymanie małych szkół jest nieekonomiczne i w większości przypadków problemem gmin są trudności w utrzymaniu tych placówek.

Redakcja życzy radnym gminy Słupca poczucia wolności wyboru i niezależności w sądach.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ