Dożynki powiatowe Strzałkowo 2019 – zdjęcia

2392
wyświetlenia

Dożynki powiatowe w Strzałkowie zainaugurowała uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna w kościele św. Doroty w Strzałkowie. Liturgii przewodniczył strzałkowski dziekan ks. Józef Warczak, homilię wygłosił ks. Grzegorz Kwaśniewski – proboszcz parafii Graboszewo.

Starostami tegorocznych dożynek powiatowych zostali: Danuta Juszczak z Huty Łukomskiej i Adam Pawłowski z Bielaw.
Od 2004 r. Pani Danuta wraz z mężem Jackiem prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ok. 25 ha, które specjalizujące się głównie w hodowli trzody chlewnej z roczną produkcją wynoszącą ponad 5 900 szt. tuczników. W gospodarstwie prowadzona jest również uprawa kukurydzy na ziarno. Dzięki funduszom unijnym dokonano rozbudowy gospodarstwa rolnego oraz zakupiono nowe maszyny rolnicze. Zagroda Pani Danuty stanowi wzór dla innych rolników w zakresie dbałości o czystość i estetykę. Gospodarstwo Pani Danuty i Jacka Juszczaków brało udział w wielu konkursach. Było też zdobywcą III miejsca w konkursie Słupecki Rolnik Roku 2004 r.
Pani Danuta jest matką dwóch synów w wieku 12 i 14 lat. Poza obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa znajduje czas na swoje hobby oraz pracę społeczną. Interesuje się podróżami oraz bierze aktywny udział w działalności Stowarzyszenia „Wielkopolska Wieś Pięknieje”. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, towarzyską i zawsze uśmiechniętą.
Jak podkreśliła Pani Danuta, bycie starościną na dożynkach powiatowych to ogromne wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim docenienie jej niełatwej pracy, jako kobiety na wsi.

Starostą Dożynek Powiatowych został Adam Pawłowski z Bielaw, gm. Strzałkowo, który w 1988 r. ukończył studia rolnicze na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozpoczął pracę w gospodarstwie rodziców. Od 1992 r. gospodarstwo prowadził już samodzielnie, pierwsze ziemie o pow. 18 ha zakupił od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gospodarstwo było sukcesywnie powiększane na przestrzeni lat poprzez dokupywanie gruntów na własność oraz zawieranie umów dzierżawy. W chwili obecnej po przejęciu gospodarstwa od rodziców (o pow. 90 ha) powierzchnia gospodarstwa rolnego Pana Adama wynosi ok. 280 ha, w tym dzierżawione jest ok. 40 ha. Pan Adam Pawłowski posiada ziemie również w gminie Słupca o pow. 35 ha i w gm. Powidz o pow. 20 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję pszenicy, rzepaku ozimego o pow. 20 ha, buraków cukrowych o pow. 65 ha, kukurydzy o pow. 15 ha i cebuli o pow. 37 ha. Jest w pełni zmechanizowane, część gruntów jest uzbrojona w systemy nawadniające. W 2008 r. w gospodarstwie powstał profesjonalny budynek do przechowywania cebuli. Gospodarstwo Pana Adama korzysta z dofinansowań unijnych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju wyposażenia technicznego. Pan Adam zatrudnia na stałe jednego pracownika oraz dwóch sezonowo. Jest szanowanym i poważanym rolnikiem w gminie Strzałkowo.

Dożynki Powiatowe są zawsze okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku.
Odznakę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali:
Zygmunt Małecki zam. Łężec, gm. Strzałkowo
Jan Gierszewski zam. Szemborowo, gm. Strzałkowo
Jan Kamiński zam. Pospólno, gm. Strzałkowo
Karol Matkowski zam. Pospólno, gm. Strzałkowo

Tradycyjnie od lat Dożynki Powiatowe są również okazją do wyróżnienia rolników z terenu Powiatu Słupeckiego, biorących udział w konkursie „Słupecki Rolnik Roku”
Do tegorocznego konkursu zgłoszonych zostało 5 gospodarstw rolnych, z terenu naszego powiatu:
Anna Pomorska zam. Gonice 1, gm. Strzałkowo
Rafał Kusiak zam. Graboszewo, gm. Strzałkowo
Małgorzata i Tomasz Sikorscy zam. Ląd, gm. Lądek
Piotr Tomaszewski zam. Borówiec, gm. Ostrowite oraz
Mateusz Walczak zam. Koszuty Parcele, gm. Słupca

Po dokonaniu oceny gospodarstw rolnych kapituła konkursu zdecydowała, iż:
miejsce III zajęło gospodarstwo Anny Pomorskiej
miejsce II – gospodarstwo Małgorzaty i Tomasza Sikorskich
tytuł „Słupecki Rolnik Roku 2019” otrzymał Piotr Tomaszewski
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowane zostały przez Starostę Słupeckiego.

Podczas dożynkowego święta była okazja do podziwiania pięknych, misternie wykonanych i okazałych wieńców. Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowych. Wieńce z gmin powiatu słupeckiego od początku uroczystości oceniała komisja konkursowa z Eweliną Czechowską-Malczewską, kierownik Biura Powiatowego w Słupcy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na czele.
miejsce III zajął wieniec reprezentujący Gminę Słupca
miejsce II zajął wieniec reprezentujący Gminę Orchowo
miejsce I zajął wieniec reprezentujący Miasto i Gminę Zagórów
Nagrody ufundowane zostały przez Starostę Słupeckiego.

W dalszej części dożynkowej uroczystości na scenie zaprezentowali się młodzi artyści z Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie wraz z zaprzyjaźnionym muzykami. Wystąpił też ponownie Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Siekieracy” oraz gwiazda wieczoru – zespół Weekend.
Przy stoisku Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców gotował Mateusz Gessler, znany kuchach i restaurator, Ambasador marki SMU Strzałkowo.
Dożynki Powiatowe uświetniła również Orkiestra Dęta OSP Strzałkowo pod kierownictwem kapelmistrza Macieja Marciniaka. Część obrzędową przygotował i prowadził Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Siekieracy” z Kostrzyna.

inf Powiat Słupecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ