Dodatkowe miejsca w przedszkolach!

727
wyświetlenia

Mamy dobre informacje dla dzieci, które w wyniku rekrutacji, mimo że spełniały wymagane kryteria przyjęcia do placówki nie dostały miejsc w przedszkolu. W Jarzębince od września będą utworzone dwa oddziały dla dzieci 3 i 4 letnich.

Z uwagi na dużą liczbę dzieci 3 i 4 letnich nieprzyjętych  do trzech słupeckich  przedszkoli burmistrz po uzgodnieniu z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych dwóch oddziałów od nowego roku szkolnego w Przedszkolu nr 4 „Jarzębinka. Sytuacja ta  będzie możliwa po przeniesieniu dwóch oddziałów dzieci 6-letnich z Przedszkola nr 4 do Szkoły Podstawowej nr 3  po konsultacjach z rodzicami – czytamy w komunikacie z urzędu. W wyniku dodatkowego naboru 50 dzieci od września pójdzie do przedszkola.
AG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ