Dadzą prawie milion na szpital?

1089
wyświetlenia

Podczas czwartkowej sesji rady gminy Lądek radni wysłuchali starosty słupeckiego Mariusza Rogi i dyrektor szpitala Iwony Wiśniewskiej o potrzebie modernizacji słupeckiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Czy radni zdecydują się dołożyć starostwu na rozbudowę szpitala?

Starosta Mariusz Roga odwiedził wszystkie gminy naszego powiatu z prośbą o pomoc. Finanse powiatu nie pozwalają na to, by starostwo samo mogło sfinansować konieczną rozbudowę szpitala. Rozbudowa ma kosztować około 27 milionów złotych. Zdolność powiatu na finansowanie tego przedsięwzięcia to 17 milionów złotych. Pozostałe 10 milionów według założeń ma pochodzić z budżetów gmin powiatu słupeckiego. Czy gminy się zgodzą – nie wiadomo. Starosta prosi, by radni w gminach podejmowali uchwałę intencyjną już w maju, najpóźniej w czerwcu.
Na sesji w Lądku starosta przedstawił historię szpitala w Słupcy, a dyrektor Wiśniewska przybliżyła radnym czym dokładnie ma zajmować się szpital. Po tych sprawozdaniach starosta przeszedł do meritum. Wyjaśnił, że kluczem do obliczenia wysokości składki z każdej gminy jest ilość mieszkańców w danej gminie. Tym samym, Lądek by musiał dołożyć do rozbudowy niemal 1 milion złotych. Dla budżetu gminy jest to kwota ogromna, ponieważ gmina planuje wiele zadań do realizacji w najbliższym czasie, kwota ta musiałaby zostać sfinansowana prawdopodobnie z kredytu.
Mariusz Roga zapytany o to, czy jest jakiś plan B powiedział, że takiego planu nie ma. Do końca 2017 roku szpital musi zostać rozbudowany, inaczej NFZ nie przedłuży kontraktu na rok 2018 i szpital może przestać istnieć. Nie ma możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na rozbudowę, źródło które mogłoby wspomóc w finansowaniu rozbudowy przekazuje wszystkie środki na budowę szpitala matki i dziecka i Poznaniu. W podobnej sytuacji jest wiele powiatów w całej Polsce, ponieważ wymagania co do standardów w szpitalach wzrastają. Starosta mówił jednak, że nie są to wymaga wymyślone, lecz jest to już po prostu nowoczesność – w każdej sali szpitalnej ma być łazienka, dostęp do pacjenta z trzech stron łóżka i wiele innych wymagań, które są niezbędne do funkcjonowania szpitala.
Radni mają się spotkać w maju, by porozmawiać o sytuacji szpitala i o tym, czy gmina Lądek pomoże w rozbudowie. Niektórzy na sesji powiedzieli, że właściwie tak starosta jak i radni gmin są postawieni pod ścianą – jeśli gminy nie dołożą, starostwo nie będzie w stanie rozbudować szpitala. Jeśli gminy dołożą, będą musiały się zadłużyć, co może spowodować brak realizacji planowanych inwestycji w gminie. Decyzja zapadnie niedługo. Poinformujemy o tym na łamach Głosu Słupcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ