Co z garażami przy hali MOSiR?

726
wyświetlenia

Jak poinformowała dyrektor MOSiR Beata Nadgrodkiewicz główna hala jest używana od godziny 8.00 do 23.00. Jednak 88% wynajmów to wynajmy, z których MOSiR nie ma dochodu.

W sprawozdaniu dyrektor zwróciła uwagę, że do września zysk jaki MOSiR ma z wynajmowania garaży przy hali wyniósł 9000 zł.
W nowym roku przy hali będzie wymagana naprawa dachu, rynien i remont garaży. Radny Tadeusz Markiewicz zapytał o zasadność istnienia przy hali wynajmowanych garaży?
Wpływ środków z wynajmowania garaży jest największym zyskiem MOSiR. Jeśli chodzi o wynajmy hali 88% to wynajmy bezpłatne dla stowarzyszeń. Tylko 12% przynosi dochód. Uważam, że jeżeli garaże, które przynoszą dochód miałyby pozostać nadal, powinny zostać wyremontowane, ponieważ nie były remontowane od początku istnienia hali, czyli od lat 90 – tych – wyjaśniała Beata Nadgrodkiewicz.
W dalszej części dyskusji radny Markiewicz zasugerował, żeby zaskarżyć do sądu projektanta dachu hali MOSiR w związku powielającymi sie kosztami remontów dachu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ