Co stanie się ze słupekckim szpitalem? Pytamy starostę i nową panią dyrektor

664
wyświetlenia

ROZMOWA Z P.O.  DYREKTORA SZPITALA IWONĄ WIŚNIEWSKĄ

“Oszczędzanie zaczęłam od siebie” – Pierwsze dni nowej dyrektor

Jak wyglądają pierwsze dni pracy w szpitalu?

Obejmując stanowisko dyrektora szpitala, w dniu 30 kwietnia mogłam tej funkcji podjąć się pod jednym warunkiem. Jestem z wykształcenia ekonomistą, a zgodnie z obowiązującym prawem, osoba zarządzająca placówką medyczną, taką jak szpital – jeśli nie jest lekarzem – musi na swojego zastępcę ds. lecznictwa zaproponować Zarządowi Powiatu powołanie lekarza. Miałam nadzieję, że ordynatorzy podejmą ze mną współpracę. Niestety nie było łatwo, nie było chętnych. Ostatecznie na krótki okres przejściowy funkcję tę sprawować będzie doktor Piotr Szafarek. W pierwszych dniach pracy w szpitalu tak naprawdę ogarnęło mnie przerażenie. Nie przypuszczałam, że sytuacja szpitala jest tak zła. Pierwszy kwartał 2012 roku przyniósł stratę ponad 1 milion 100 tysięcy złotych. W miesiącu kwietniu pogłębiła się ona o następne 400 tysięcy złotych. Bez radykalnych zmian nie muszę mówić co czeka tą placówkę. Szpitala w żadnej mierze nie stać na konserwowanie tej sytuacji.

Cała rozmowa z nową dyrektor szpitala Iwoną Wiśniewską w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

 

ROZMOWA ZE STAROSTĄ MARIUSZEM ROGA

“Ja nie straszę….ja tylko ostrzegam”

GS. Wiele, często sprzecznych informacji krąży po Słupcy na temat sytuacji w naszym szpitalu. Jak ona wygląda?

MR. Ci, którym los szpitala jest bliski wiedzą, że sytuacja jest trudna i że konieczne są zdecydowane działania. Jest jednak też grono „pseudo uzdrowicieli”, którzy powielając nieprawdziwe informacje sieją lęk wśród personelu i obawy pacjentów. Prawdą jest, że poleciłem wypowiedzieć wszystkie kontrakty lekarzom ze skutkiem natychmiastowym oraz rozpisać ponowne postępowanie konkursowe we wszystkich rodzajach świadczonych przez szpital usług medycznych. Wbrew przesłanemu na moje ręce oświadczeniu, pan dyrektor Stasiak tego polecenia nie wykonał. Dlatego też Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął w dniu 30 kwietnia decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora szpitala pani Iwonie Wiśniewskiej, która ma za zadanie między innymi nawiązać współpracę z lekarzami na realnych warunkach odpowiadających możliwościom finansowym szpitala.

GS. W mediach ostatnio pojawiło się sformułowanie, że to lekarze wypowiedzieli kontrakty. Czy rzeczywiście tak było i jak dalej będzie funkcjonować szpital?

MR. Najpierw małe sprostowanie. To szpital wypowiedział wszystkie kontrakty. Lekarze złożyli wnioski do dyrekcji o skrócenie okresu wypowiedzenia. Jeżeli w tak krótkim terminie uda się ustalić nowe warunki kontraktu, to dlaczego nie mielibyśmy przystać na taką prośbę. Ale gdyby czasu potrzeba było więcej, to jak już wielokrotnie podkreślałem – priorytetem jest szpital, a nie prywatne „widzi mi się” kogokolwiek. Podkreślę raz jeszcze –tu, w słupeckim powiatowym szpitalu jest praca dla wszystkich, którzy dotychczas tę pracę wykonywali. Gwarantuje to kontrakt z oddziałem Wielkopolskim NFZ i lokalne zapotrzebowanie na świadczone usługi. Nie trzeba szukać pracy w ościennych (i nie tylko, powiatach). Ale trzeba trochę ochłonąć, uznać za jedynie obowiązującą rzeczywistość finansową i ustalić nowe warunki wypełnienia kontraktu. Do tego działania pani dyrektor, która jest zdecydowana i przygotowana. Oczekujemy tego samego również ze strony personelu lekarskiego.

Cała rozmowa ze starostą w najnowszym wydaniu Głosu Słupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ