Celebrowanie patriotyzmu i ochrony życia

839
wyświetlenia

„Ojczyźnie na chwałę. Bliźniemu na ratunek”

Pod taką właśnie nazwą Fundacja AKSJOMAT z Budzisławia Kościelnego realizuje projekt, który rozpoczął się 1 maja. Potrwa on aż do 31 października. Jakie elementy zawiera w sobie to niecodzienne, angażujące społeczność lokalną przedsięwzięcie? Całość współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Kursy KPP i wiele, wiele więcej

Projekt, którego wartość to 114 644 złotych zyskał dotację na poziomie 104 524,00 złotych i przeznaczony jest dla 264 osób z terenu gmin Kleczew i Wilczyn; adresatami projektu jest 20 strażaków OSP, 20 członków MDP, 164 mieszkańców oraz 60 uczniów ze szkół podstawowych. Pierwszym działaniem w projekcie był Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który wystartował 15 lipca i przeznaczony był dla strażaków OSP. Sprawdzianem nabytych umiejętności był egzamin, do którego uczestnicy przystąpili 29 lipca. Kolejnym etapem podnoszenia strażackich umiejętności był Kurs Kierowania Ruchem Drogowym, który odbył się 19 lipca. Jego celem było wykwalifikowanie grupy 20 strażaków OSP do sprawowania i utrzymywania porządku w trakcie akcji ratowniczych oraz przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego czy innej zorganizowanej grupy.

Do zakończenia projektu, który będzie miał swój finał 31 października pozostało jeszcze sporo czasu. Co jeszcze czeka na uczestników projektu?

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kolejne działania mające na celu wyszkolenie 20 młodych osób należących do MDP z zakresu identyfikacji zagrożeń, wzywania pomocy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzone będzie przez 2 wykwalifikowanych dorosłych strażaków OSP. – opowiada Mariusz Musiałowski, autor i inicjator projektu. – W ramach działania zakupiony zostanie profesjonalny sprzęt, w którego skład wchodzi: fantom do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej ze świetlnymi wskaźnikami prawidłowości wykonywanych ćwiczeń, fantom niemowlęcia, defibrylator AED oraz nosze typu deska z kompletem pasów. Dzięki planowanym ćwiczeniom nabędą oni wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, która umożliwi im jeszcze pełniejsze włączenie się w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.

Festyny, promujące patriotyzm i ochronę życia

Jak tłumaczy Mariusz Musiałowski zaangażowanie społeczeństwa jest jednym z ważniejszych elementów całego projektu; dlatego aby zachęcić również osoby, które nie są pasjonatami pożarnictwa zostaną zorganizowane „Zawody Rodzinne: Patriotyczni i bezpieczni”.

Festyny rodzinne na świeżym powietrzu, w których udział będą mogli wziąć wszyscy mieszkańcy gmin Kleczew i Wilczyn, otwierają założenia projektowe no osoby spoza tej docelowej grupy. To bardzo ważne– podkreśla inicjator Mariusz Musiałowski. – Podczas trwania festynów drużyny będą uczestniczyć naprzemiennie w różnych konkurencjach sportowych oraz rozwiązywać będą zadania teoretyczne dotyczące pierwszej pomocy oraz wiedzy historycznej. W tym roku zewsząd pojawiają się informacje nt. obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, dzięki czemu przyciągniemy na wydarzenia nie tylko sympatyków pożarnictwa, ale również miłośników historii.

Program każdego z festynów zawiera także konkurs pt. „Strefa Wiedzy”, który dotyczył będzie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiedzy, dotyczącej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Osoby niebiorące udziału w powyższych konkursach będą mogły skorzystać ze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Członkowie drużyn oraz osoby biorące udział w szkoleniu z pierwszej pomocy otrzymają nagrody i gadżety.

Mali ratownicy w akcji, zajęcia psychologiczne

Końcowym działaniem projektu będzie przeszkolenie 60 uczniów ze szkół podstawowych. Zajęcia będą mieć na celu przekazanie podstawowych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie, w którym każdy wykona pracę plastyczną. Na zakończenie zajęć zorganizowane będzie spotkanie podsumowujące: ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród oraz poczęstunek w formie grilla.

Dla członków OSP, członków MDP oraz uczniów zostaną przeprowadzone zajęcia psychologiczne. Członkowie MDP, mieszkańcy gmin oraz uczniowie przejdą także szkolenie teoretyczne, instruktaż i pokaz posługiwania się różnego rodzaju gaśnicami: pianowymi, proszkowymi i śniegowymi.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do wzrostu świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej wśród mieszkańców a wszystkim osobom, które uzyskały certyfikat ratownika życzymy, aby w przyszłości nie musiały używać swoich umiejętności, a jeśli nadejdzie taka potrzeba, niech czynią to z sercem i głową. – dodaje na zakończenie Mariusz Musiałowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ