Burmistrz zgadza się na debatę na swoich warunkach

1602
wyświetlenia
Tomasz Parus szef sztabu wyborczego Michała Pyrzyka proponuje warunki debaty kandydatów na burmistrza.

Otrzymaliśmy informację, że burmistrz Michał Pyrzyk został zaproszony na debatę. Według sztabu wyborczego burmistrza nikt nie ustalał wcześniej z nimi terminu ani zasad debaty. Przedstawiamy oświadczenie w tej sprawie szefa sztabu wyborczego Tomasza Parusa i propozycję sztabu wyborczego dla organizatorów.

Szanowni Państwo!
Do naszego sztabu wyborczego skierowane zostało zaproszenie na debatę wyborczą kandydatów na burmistrza Miasta Słupcy, którego organizatorem jest redakcja Kuriera Słupeckiego.
Ponieważ zasady tej debaty nie były z nami konsultowane proponujemy przeprowadzenie jej w terminie i według zasad określonych w piśmie, które kierujemy do organizatora i mediów lokalnych.
Podkreślam, że chcemy wziąć udział w debacie, ale uważamy, że zaproponowany przez nas scenariusz zapewni jej bezstronność i właściwy przebieg.
Ostateczne warunki przeprowadzenia debaty jesteśmy w stanie uzgodnić ze sztabem kontrkandydata.

Tomasz Parus

Poniżej załączamy tekst odpowiedzi sztabu wyborczego burmistrza Michała Pyrzyka, skierowany do organizatorów debaty kandydatów na burmistrza:

Sztab Wyborczy
kandydata na burmistrza Słupcy
Michała Pyrzyka
i Komitetu Wyborczego PSL

Szanowna Redakcja
Kuriera Słupeckiego

W nawiązaniu do zaproszenia na debatę wyborczą kandydatów na burmistrza Słupcy, to deklarujemy w niej udział, jednak uprzejmie informujemy co następuje:
Każdy organizator debaty uzgadnia jej termin ze sztabami wyborczymi. Z nami żadnych uzgodnień co do terminu nie było. W związku z tym, że mamy wcześniej zaplanowany kalendarz kampanii wyborczej, proponujemy debatę w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 18.00.
Nie znamy nazwiska moderatora debaty, a uważamy, że powinna być to osoba, która będzie gwarantowała bezstronność w jej prowadzeniu, i którą każdy sztab powinien zaakceptować.
Nikt z Państwa redakcji nie pojawił się na konferencji prasowej burmistrza Michała Pyrzyka, na której prezentował on kandydatów do rady miasta, mimo, że zaproszenie zostało skierowane do redaktora Marcina Wróblewskiego. Redaktor ten uczestniczył natomiast w dwóch konferencjach prasowych kontrkandydata. Nikt z redakcji nie uczestniczył także w konferencji prasowej podczas Konwencji Wyborczej Polskiego Stronnictwa, choć redaktor Marcin Pryka był tam obecny w celu zrelacjonowania próby zakłócenia przebiegu konwencji przez kandydatów komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Tematy pierwszej części debaty, są hasłami bardzo pojemnymi, wymagającymi uszczegółowienia i doprecyzowania, a ich dobór nasuwa przypuszczenie, że były konsultowane przez organizatora tylko z jednym sztabem wyborczym, tj. sztabem kontrkandydata na burmistrza.
Proponujemy więc – zgodnie z zakreślonym przez Państwo czasem wypowiedzi – w tym punkcie następujące tematy:
1. Edukacja i szkolnictwo jako podstawowe zadanie samorządu miasta Słupcy.
2. Możliwości wsparcia przedsiębiorczości na terenie gminy miejskiej Słupca.
3. Budżet miasta – zarządzanie finansami miejskimi i możliwości zwiększenia dochodów.
Jeśli chodzi o kolejność odpowiedzi to powinna być ona naprzemienna, tzn. jeżeli jeden z kandydatów omawia temat edukacyjny jako pierwszy, to temat związany z przedsiębiorczością podejmuje jako drugi.

Sztaby wyborcze powinny uzgodnić pomiędzy sobą obszary (np. bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia), w zakresie których pytania wzajemne zadawać będą sobie kandydaci na burmistrza. Uzgodnienie powinno zapaść w terminie do dnia 14 października 2018 roku. W przypadku braku uzgodnienia punkt ten nie będzie przedmiotem debaty.

Jeśli chodzi o kolejność zadawania pytań, to powinno wyglądać to analogicznie jak w punkcie prezentacji przez kandydatów trzech obszarów w punkcie powyżej. Czas na zadanie pytania i udzielenie odpowiedzi bez uwag z naszej strony.

Proponujemy inny sposób zadawania pytań przez publiczność. Praktyka wcześniejszych debat organizowanych przez redakcję Kuriera Słupeckiego pokazuje, że był to najbardziej chaotyczny moment spotkania, nad którym organizatorzy nie mogli zapanować. Zaproponowany przez Państwo sposób wyboru osób do zadawania pytań może wzbudzać wątpliwości co do bezstronności. Nawet, gdyby wybierający osoby do odpowiedzi nie był stronniczy, to i tak może się zdarzyć, że wszystkie pytania kierowane będą do jednego z kandydatów.
Proponujemy, żeby pytania publiczności do kandydatów były zapisane na kartkach i wrzucane do przygotowanej wcześniej urny. Na wylosowane przez moderatora debaty pytanie odpowiada każdy kandydat we wcześniej ustalonej kolejności wzorem punktów wcześniejszych.

Dodatkowo w debacie proponujemy punkt polegający na mini debacie 5 kandydatów na radnych miejskich z komitetów kandydatów. Nie może w tej części uczestniczyć kandydat na burmistrza. Każdy z kandydatów wypowiada się tylko raz w czasie 3 minut na jeden z poniższych tematów:
1. Oferta miasta dla młodzieży.
2. Oferta miasta dla seniorów.
3. Oferta kulturalna miasta.
4. Oferta dla osób niepełnosprawnych.
5. Infrastruktura miejska.

Ponadto wnosimy o zakaz używania przez publiczność transparentów lub kartek z napisami, które mogłyby być sfilmowane lub uwiecznione na fotografii.

Tylko taki scenariusz debaty zapewnia jej bezstronność i właściwy przebieg. Deklarujemy chęć uczestnictwa w takiej debacie. Na odpowiedź oczekujemy do dnia 10 października 2018 r. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uznamy, że redakcja nie akceptuje zaproponowanej przez nas formy debaty i zwrócimy się o pomoc w jej organizacji np. do Redakcji Przeglądu Konińskiego lub Redakcji Głosu Wielkopolskiego.

Tomasz Parus
Szef Sztabu
Komitetu Wyborczego PSL

1 KOMENTARZ

  1. Najlepsza część debaty to debata między kandydatami na radnych. Po stronie Bartkowiaka kiełbowicz Jakubowski kotarba i palikotowiec. Trzeba to koniecznie nagrać i puszczać dzieciom w szkole.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ