Budżet Obywatelski – kolejne projekty zawalczą o realizację

856
wyświetlenia

We wtorek 22 maja w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z Wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań na karcie do głosowania, po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej.

Do dalszego etapu zakwalifikowały się wszystkie złożone propozycje, które w wyniku losowania zostały oznaczone następującymi numerami:

1. „Zielony plac zabaw – zagospodarowanie terenów zielonych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie”. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw poprzez posadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz zakupu trzech nowych urządzeń zabawowych dla dzieci.

2. „Rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gorzykowie”. Projekt obejmuje rekultywację terenu istniejącego boiska sportowego w Gorzykowie i wykonanie m.in. następującego zakresu robót: zabiegi pielęgnacyjne, ogrodzenie terenu, zakup nowych ławek.

3. „Przyjazne przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkół”. Projekt obejmuje wymianę wyeksploatowanych i ustawienie nowych wiat przystankowych z logiem Gminy i Miasta Witkowo w 27 sołectwach.

4. „WIOSKI NA SPORTOWO – urządzenie miejsc relaksu w miejscowościach: Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin”. Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placach przy świetlicach wiejskich w Jaworowie, Mąkownicy i Ruchocinie, zakup i montaż altan drewnianych w Mąkownicy i Ruchocinie, zakup podestu scenicznego i namiotów (pawilonów) ogrodowych dla sołectwa Mielżyn oraz zakup mebli ogrodowych (gastronomicznych): ławki i stoły dla wszystkich sołectw.

5. „Złagodzenie stromego wyjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską od strony wodociągów między działkami geodezyjnymi nr 681/1 a 705/1 oraz wyłożenie go płytami betonowymi”. Projekt obejmuje złagodzenie stromego zjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską w Witkowie i wyłożenie go płytami betonowymi.

6. „Zagospodarowanie działki gminnej, poprzez utworzenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc. Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego”. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu działki gminnej, zlokalizowanej w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej poprzez m.in. wyrównanie i ogrodzenie terenu, ułożenie kostki brukowej, wysiew traw, montaż elementów małej architektury, oraz urządzenie siłowni zewnętrznej.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 1 do 20 czerwca 2018 r. Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób:
a. wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibie:
• Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1,
• Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3,
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a,
• Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 47,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewska 14, Budynek A i Budynek B.
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, przy ul. Warszawskiej 29,
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek.
a. przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo,
b. drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok.

źródło: witkowo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ